Inpassingsplan

Naast het realiseren van een veilige en technisch verantwoorde installatie is het uitgangspunt gehanteerd om het uiterlijk van de installatie zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het landschap en de wensen vanuit de omgeving. Om dit te bereiken is voorafgaand aan de bouw een rapport opgesteld. In dit rapport wordt de locatiekeuze verantwoord en is de inpassing in het landschap beschreven. Het volledige rapport (locatiekeuze en inpassingsplan) is hieronder te downloaden. Meer documenten over de bouw en bedrijfsvoering van de installatie vindt in de Bibliotheek.

Op grond van dit inpassingsplan zijn de definitieve locaties voor de cavernes, het  pomp-/pekelstation en de gastechnische installaties bepaald.