Veiligheid

Aardgasbuffer Zuidwending is een zogenoemde BRZO-locatie. BRZO staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. In Nederland zijn 398 locaties aangemerkt als BRZO-locatie, waarvan 30 in de provincie Groningen. BRZO-bedrijven horen een preventiebeleid te hebben ten aanzien van het voorkomen van zware ongevallen.

Ontwerp

Preventie begint met een veilig, duurzaam en integer ontwerp. We passen nationale en internationale normen toe bij het ontwerpen van onze infrastructuur. Maar we hebben ook onze eigen Technische Standaarden ontwikkeld op basis van onze ervaringen, die hoog staan aangeschreven in de Nederlandse industrie.

Maatregelen

We hebben technische maatregelen genomen om ongevallen te voorkomen zoals: beveiliging van de locatie, brand- en gasdetectie met alarmering, redundantie (dubbele uitvoering) van kritische onderdelen en automatische insluitsystemen voor het insluiten van incidenten. Een heel andere belangrijke technische maatregel is ons preventieve onderhoud. Wij wachten niet totdat iets kapot gaat, we houden onze locatie in een topconditie.

Opleiding

Niet iedereen kan zomaar bij ons aan het werk. Ons personeel volgt een uitvoerig opleidingsprogramma met vele verplichte herhalingen. Zo moet een schoolverlater (MBO niveau 4) bijvoorbeeld nog minimaal 2 jaar in opleiding voordat hij zelfstandig werkzaamheden mag uitvoeren op onze locatie. Iedereen die op onze locatie komt te werken ontvangt iedere dag een werkvergunning. Daarop staat precies omschreven wat de werkzaamheden inhouden, welke risico’s er zijn en welke veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden.

Management of Change

Een wijziging aan onze locatie doen we weloverwogen, via het ‘Management of Change’ proces. We doorlopen eerst een uitvoerig en gedocumenteerd proces waarbij de voorgestelde wijziging door meerdere specialisten wordt beoordeeld alvorens de wijziging daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Soms worden er ook aanvullende veiligheidsstudies uitgevoerd.

Beheersmaatregelen

Naast deze voorzorgsmaatregelen zijn er ook beheersmaatregelen voor het geval er toch iets gebeurt. Dit zijn bijvoorbeeld onze noodplannen en onze geoefende en goed opgeleide bedrijfshulpverlening. Daarover hebben we in oktober 2014 een stuk geschreven voor het Tonckeltje.

Toezicht

De overheid houdt toezicht op BRZO-locaties. Voor de Aardgasbuffer wordt dat gedaan door Staatstoezicht op de Mijnen samen met de Veiligheidsregio Groningen en de Inspectie Sociale Zaken en Werk (voorheen de Arbeidsinspectie). Een afvaardiging van deze partijen komt jaarlijks op onze locatie om de uitvoering van ons Preventiebeleid Zware Ongevallen te toetsen. Toezicht zien wij als een goed instrument om ieder jaar weer beter te kunnen presteren. In Nederland ligt de lat hoog en het is onze uitdaging om een voorbeeld te zijn voor andere BRZO-bedrijven.