Aardgasbuffer Zuidwending

Met een aardgasbuffer kan een plotseling verschil tussen vraag en aanbod van aardgas worden opgevangen. Daarmee wordt de leveringszekerheid vergroot. Aardgasbuffer Zuidwending, waarbij gas wordt opgeslagen in ondergrondse zoutlagen, is uniek in Nederland. In het buitenland, waaronder Duitsland, wordt gasopslag in zoutcavernes al vele jaren succesvol toegepast. EnergyStock B.V. heeft op dit moment vijf ondergrondse cavernes operationeel.

 

Wat is een aardgasbuffer?

Een ondergrondse aardgasbuffer is een tijdelijke gasvoorraad. Het kan gaan om gasopslag in lege gasvelden, maar ook om opslag in zoutcavernes (holtes) zoals in Zuidwending. Essentieel verschil is dat gasvelden bestaan uit poreus gesteente, waarin het gas in de micro-poriën is opgeslagen, terwijl het bij zoutcavernes grote holtes betreft. Bij opslag in gasvelden gaat het meestal om grote hoeveelheden gas, orde grootte enkele miljarden m3, waaruit vele weken tot zelfs enkele maanden kan worden geput. Zoutcavernes daarentegen bevatten kleinere hoeveelheden gas, orde grootte honderden miljoenen m3. Bij opslag in zoutcavernes kan sneller worden geleverd, omdat er geen weerstand voor stroming in de cavernes bestaat. Het opslaan van aardgas in cavernes is bedoeld om kortdurende verschillen tussen vraag en aanbod van aardgas op te vangen zodat de leveringszekerheid wordt vergroot. De gasmarkt wordt gekenmerkt door een zekere onbalans tussen vraag en aanbod. De gaslevering tijdens piekmomenten is geen vanzelfsprekendheid meer en als gevolg daarvan kunnen de gasprijzen aan bijzonder grote variaties onderhevig zijn, afhankelijk van het moment van levering. Het is daarom voor bedrijven, die zich bezighouden met handel, transport, distributie en levering van gas zeer belangrijk om te beschikken over flexibele capaciteit. Gasopslag is daarvoor een belangrijk instrument.