Melden schade of overlast

EnergyStock B.V. is in 2007 begonnen met boringen en uitloogactiviteiten van de bestaande cavernes. Sinds 1 januari 2011 zijn vier cavernes gereed en is de bovengrondse installatie operationeel. Daarnaast is EnergyStock B.V. medio 2008 begonnen met het realiseren van een vijfde caverne die in oktober 2013 in gebruik is genomen.

EnergyStock B.V. doet er alles aan om overlast en schade te beperken. Dat sluit niet uit dat u deze wel ervaart of dat u vragen heeft.

Vragen

Vragen over de activiteiten en werkzaamheden van EnergyStock B.V. kunt u stellen per e-mail aan info@energystock.com.

Overlast of schade

Indien u meent overlast of schade te ondervinden als gevolg van de activiteiten van EnergyStock B.V., kunt u dit melden door te bellen met 050 – 521 1992 of door onderstaand formulier "Melding overlast of schade” in te vullen en te verzenden.

Alle meldingen van overlast of schade zullen wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Voor de melding van schade hebben wij een procedure opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd zoals wij deze zullen hanteren bij het behandelen bij een melding van schade. Deze procedure kan op aanvraag worden verstrekt.

Melding overlast of schade
  • Melding overlast of schade

  • ?