24 uur werkzaamheden beëindigd

Geplaatst op: 07 jun 2018

Op 16 april is Akzo Nobel gestart met het aanleggen van een tweede boorgat naar de caverne die in aanbouw is. Daarvoor werd er een boortoren opgesteld op de locatie. Deze was 24 uren per dag in bedrijf. Afgelopen zaterdag 2 juni zijn de werkzaamheden afgerond. Inmiddels is de boortoren weer afgevoerd. In juni en juli worden er werkzaamheden uitgevoerd om het tweede boorgat aan te sluiten op de caverne. Dat gebeurt gewoon overdag. Het is de bedoeling om vanaf deze zomer tot de zomer van 2019 het laatste zout te winnen uit de caverne zodat deze over een jaar zijn definitieve vorm heeft bereikt. Naar verwachting zal in september 2019 de tweede periode starten waarin werkzaamheden 24 uur per dag zullen duren. Meer informatie over het project vindt u op deze pagina.

Meer nieuws