Bijzonder transport donderdag 6 september

Geplaatst op: 28 aug 2012

Zoals bekend is Gasunie momenteel bezig een vijfde caverne te bouwen naast de bestaande vier cavernes op Gasunie Zuidwending. Hierbij hoort een extra zesde compressor en andere technische aanpassingen aan de bestaande installatie.

Op donderdag 6 september* wordt in alle vroegte de zesde compressor naar de locatie getransporteerd. Het is een bijzonder transport, omdat de compressor ongeveer 1 m breder is dan toegestaan in de wegenverkeerswet. Dan dient bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een ontheffing te worden aangevraagd. Bij deze ontheffing is door de RDW een verplichte route aangegeven. In tegenstelling tot het overig bouwverkeer gaat deze route door de bebouwde kommen van Zuidwending en Ommelanderwijk. Het transport dient vóór 6 uur in de ochtend van de openbare weg te zijn, om ander wegverkeer niet te hinderen, vandaar dat het 's nachts plaatsvindt. Naar verwachting gebeurt dit tussen 4.00 en 6.00 uur in de ochtend. Dit exeptionele transport wordt begeleid door auto's met zwaailicht.

* In eerdere berichtgeving hierover werd de datum donderdag 30 augustus genoemd. Het transport is nu een week uitgesteld en vindt op donderdag 6 september plaats.

Meer nieuws