Boren Zuidwending gestart

Geplaatst op: 22 feb 2007

De boorwerkzaamheden voor de zoutcavernes in Zuidwending zijn begonnen. Begin februari zijn twee boortorens geïnstalleerd en is de oorzaak, die eerder voor stagnatie in de werkzaamheden zorgde, opgelost.

Er zijn vier caverne locaties waar de boringen zullen worden uitgevoerd. Dit zal in totaal ongeveer één jaar in beslag nemen. Zodra de boring op een locatie gereed is wordt gestart met het uitlogen. Zout wordt gewonnen door in de ondergrondse zoutlaag water te pompen. Het water komt er als ruwe pekel weer uit. Dit wordt via een buisleiding naar Akzo Nobel getransporteerd. Op de plaatsen waar het zout is uitgeloogd ontstaan holtes - cavernes. Hierin wordt uiteindelijk gas opgeslagen.

Meer nieuws