Definitieve milieuvergunningen Aardgasbuffer Zuidwending

Geplaatst op: 21 jun 2011

Ten behoeve van de uitbreiding van activiteiten van de aardgasbuffer van Gasunie en de nieuwe gasbuffer van Nuon zijn samen met het MER op 26 april 2010 twee vergunningaanvragen ingevolge de Wet milieubeheer ingediend. Op de ontwerp beschikkingen, welke van 31 maart 2011 tot en met 12 mei 2011 terinzage zijn gelegd, zijn geen zienswijzen ingediend. Inmiddels heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor zowel Gasunie als Nuon de definitieve beschikkingen gepubliceerd. In de kennisgeving die door het ministerie van E,L & I is geplaatst in de Veendammer en het Pekelder Streekblad staat aangegeven dat de beschikkingen en andere relevante stukken met ingang van 2 juni 2011 voor een periode van zes weken ter inzage liggen op de volgende locaties:

  • Gemeentewinkel van de gemeente Veendam aan het Raadhuisplein 5, te Veendam. De Gemeentewinkel is dagelijks geopend van 08.30 uur tot 16.00 uur, m.u.v. maandagochtend (tot 12.30 uur gesloten) en op donderdagavond tot 20.00 uur. (Tel. 0598-652222);
  • Gemeentesecretarie van de gemeente Pekela, Raadhuislaan 8, te Oude Pekela, geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag-middag van 14.00 uur tot 16.00 uur. (Tel. 0597-617555).

Tot en met 14 juli 2011 kan door belanghebbenden bij de Afdeling bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, tegen de beschikkingen beroep worden ingesteld.

Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-rechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Ing. M. Mezger van het Ministerie van E,L & I op telefoonnummer 070-379 7999.

 

Meer nieuws