EnergyStock investeert in vergroting van de flexibiliteit in gaslevering vanuit Aardgasbuffer Zuidwending

Geplaatst op: 04 dec 2017

EnergyStock, een dochteronderneming van Gasunie, gaat investeren in de aardgasbuffer bij Zuidwending om nog beter in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar flexibiliteit in de gaslevering. Er zullen aanpassingen worden gedaan op de bestaande installatie en er zal een extra caverne in gebruik worden genomen, zodat er én meer opslagvolume beschikbaar is én beter gebruik kan worden gemaakt van de snelle injectie- en uitzendcapaciteit van de aardgasbuffer.

Belangrijke rol in de dagelijkse gasvoorziening

Aardgasbuffer Zuidwending speelt een belangrijke rol in de dagelijkse gasvoorziening voor woningen, gebouwen en elektriciteitscentrales. Wanneer er extra gas wordt gevraagd - vooral 's ochtends en 's avonds - kan EnergyStock snel bijspringen met levering van gas uit de aardgasbuffer. Wanneer er weinig vraag is, bijvoorbeeld 's nachts, kan er juist weer gas worden geïnjecteerd in de opslag.

Minder flexibiliteit uit Groningen en meer duurzame energie

EnergyStock verwacht dat de gasbuffer een grotere bijdrage zal moeten leveren aan de flexibele, betaalbare en betrouwbare energievoorziening, met name gedurende de komende vijftien tot twintig jaar. Directeur Henk Abbing van EnergyStock: "Wij kunnen helpen bij het oplossen van verschillende knelpunten die zich kunnen aandienen. Nu er steeds minder gas uit het Groningenveld wordt geleverd, neemt de flexibele rol die dit veld speelt in de gasvoorziening af. Onze snelle gasopslag bij Zuidwending kan gasleveranciers helpen de pieken en dalen in de vraag binnen de dag op te vangen. Ook springt de aardgasbuffer bij wanneer er elektriciteit moet worden opgewekt door gascentrales op de momenten en dagdelen dat het aanbod van duurzame elektriciteit uit wind en zon onvoldoende is. De productie van stroom via gascentrales is zeer flexibel regelbaar. Gascentrales kunnen sneller dan andere typen centrales hun stroomproductie aanpassen aan een sterk fluctuerende vraag en een sterk fluctuerend aanbod van duurzame energie en zo de elektriciteitsvoorziening stabiel houden. Aardgasbuffer Zuidwending kan juist die rol van gascentrales ondersteunen."

Start werkzaamheden

Vanaf december starten de werkzaamheden aan de caverne, die bestaan uit het aanleggen van een tweede boorgat naar de caverne en het voltooien van het uitlogen van de caverne. Het tweede boorgat moet 1 april 2018 gereed zijn zodat partner Akzo Nobel verder kan gaan met het uitlogen van de caverne tot de gewenste omvang. Daarna zal het in de caverne aanwezige pekelwater worden vervangen door aardgas. De verwachting is dat de caverne vanaf midden 2020 kan gaan bijdragen aan de flexibele gaslevering aan energieleveranciers voor de huishoudelijke en zakelijke markt.

Meer nieuws