Haalbaarheidsstudie ondergrondse opslag van duurzame energie

Geplaatst op: 29 nov 2017

AkzoNobel, Gaelectric en Gasunie doen een haalbaarheidsstudie naar de ondergrondse opslag van duurzame energie in zoutcavernes in de provincie Groningen. Hierbij fungeert een caverne met perslucht als een soort ondergrondse accu. De Europese Commissie heeft dit project recent op de PCI-lijst gezet (Project of Common Interest). De mogelijk hiermee gepaard gaande optie voor financiële ondersteuning brengt de verdere ontwikkeling en realisering van opslag van duurzame energie in zoutcavernes een wezenlijke stap dichterbij.

Realisering hiervan kan bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Het tijdelijk kunnen opslaan van energie verhoogt de stabiliteit en leveringszekerheid in de energievoorziening en brengt meer evenwicht in vraag en aanbod.

Qua technologie wordt gebruik gemaakt van Compressed Air Energy Storage (CAES). Zonne- en windenergie worden in de vorm van perslucht tijdelijk in een zoutcaverne opgeslagen. Op elk gewenst moment kan die perslucht weer worden benut voor de omzetting naar en levering van elektriciteit.
Het is een bewezen techniek, die sinds 1978 succesvol wordt toegepast in Duitsland en Amerika.

AkzoNobel, Gaelectric en Gasunie willen dit project op een verantwoorde wijze realiseren en zullen hierover actief communiceren met betrokken partijen.

Meer nieuws