Hoe staat het met de Aardgasbuffer Zuidwending?

Geplaatst op: 01 sep 2005

Informatieavond 19 oktober 2005.
Plaats: De Wending
Tijd: 20.00 uur

Nog steeds is in de velden tussen Ommelanderwijk en Zuidwending geen activiteit waar te nemen die wijst op de bouw van de Aardgasbuffer. En nog steeds wordt achter de schermen, of liever achter de bureaus, hard gewerkt. Want voordat je een zo groot project kunt realiseren moeten een heleboel zaken uitgezocht en op papier gezet worden.

Inmiddels heeft het ministerie van Economische Zaken de milieuvergunning verleend en ons winningsplan (voor de zoutwinning bij het maken van de cavernes) en ons opslagplan (ten behoeve van de gasopslag) goedgekeurd. Uw gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de aardgasbuffer vastgesteld. Dat plan ligt nu ter goedkeuring bij de Provincie Groningen. Het basisontwerp van de technische installaties wordt op dit moment uitgewerkt voor de aanvrage van de bouwvergunning. Via een Europese openbare aanbesteding is een aannemerscombinatie geselecteerd, die het pompstation zal bouwen en de eerste vier boorplaatsen, de wegen en de leidingen zal aanleggen. Met het detailontwerp is al een begin gemaakt. Aan het eind van het jaar is het dan zover dat de directies van Gasunie en van Nuon een besluit kunnen nemen of we ook werkelijk mogen gaan bouwen. Op 19 oktober organiseren wij weer een informatie avond in buurthuis De Wending. Dan is het definitieve besluit nog niet genomen, maar we hebben u genoeg te vertellen.

Paul Breuning

Meer nieuws