Milieu-effectrapportage uitbreiding Aardgasbuffer Zuidwending

Geplaatst op: 19 mei 2010

Ten behoeve van de uitbreiding van Aardgasbuffer Zuidwending is een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. Informatie over dit MER, de bijlagen bij het MER en de vergunningaanvragen op grond van de Wet milieubeheer kunnen op deze site worden gedownload onder "downloads".

Toelichting:
Voor de uitbreiding van de activiteiten moeten onder andere milieuvergunningen worden aangevraagd. Voor deze aanvragen is een milieu-effectrapport opgesteld. Het ministerie van Economische Zaken is bevoegd gezag voor deze vergunningen en het MER. Inmiddels heeft het ministerie van EZ het MER aanvaard, waarna het gepubliceerd wordt. In de kennisgeving die door het ministerie van EZ is geplaatst in de Staatscourant, de Veendammer en het Pekelder Streekblad staat aangegeven dat de stukken ter inzage liggen van 19 mei 2010 tot en 30 juni 2010.

Meer nieuws