Onderzoek naar geluidsoverlast

Geplaatst op: 01 jul 2007

Naar aanleiding van klachten met betrekking tot geluidshinder vanuit Oude en Nieuwe Pekela, wordt door het projectteam "Aardgasbuffer Zuidwending" onderzoek verricht naar mogelijke oorzaken. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op het vaststellen van de geluidsbron, waarbij geluidsspecialisten van Gasunie zullen worden betrokken.

Met dit onderzoek wordt dinsdag 17 juli of woensdag 18 juli gestart, een eerste indicatie wordt binnen een week verwacht.

Zodra duidelijk is wat er aan de hand is, zal dit op de website worden vermeld.

Meer nieuws