Ontwerpbeschikkingen Wet milieubeheer

Geplaatst op: 30 mrt 2011

Ten behoeve van de uitbreiding van activiteiten van de aardgasbuffer van Gasunie en de nieuwe gasbuffer van Nuon zijn samen met het MER op 26 april 2010 twee vergunningaanvragen ingevolge de Wet milieubeheer ingediend.

Na het doorlopen van de milieueffectenrapportage procedure heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor zowel Gasunie als Nuon een ontwerp beschikking opgesteld. In de kennisgeving die door het ministerie van E,L & I is geplaatst in de Veendammer en het Pekelder Streekblad staat aangegeven dat de stukken met ingang van 31 maart voor een periode van zes weken terinzage liggen op de volgende locaties:


Gemeentewinkel van de gemeente Veendam aan het Raadhuisplein 5 te Veendam. De gemeentewinkel is dagelijks geopend van 08.30 uur tot 16.00 uur, m.u.v. maandagochtend (tot 12.30 uur gesloten) en op donderdagavond tot 20.00 uur (tel: 0598 - 652222);
 

Gemeentesecretarie van de gemeente Pekela, Raadhuislaan 8 te Oude Pekela, geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur (tel: 0597 - 617555).
 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer ing. M. Mezger van het Ministerie van E,L & I op telefoonnummer 070 - 379 79 99.
 

Meer nieuws