Opruimen vloeistoffen na lekkage warmwatersysteem aardgasbuffer

Geplaatst op: 24 dec 2018

Afgelopen weekend hebben we gewerkt aan het oplossen van een lekkage in ons warmwatersysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat het uitgaande gas op de juiste temperatuur wordt gebracht. Vanwege het lek konden we van vrijdagmiddag 21 december 12.00 uur tot zaterdagavond 22 december 18.00 uur geen gas uitzenden voor onze klanten. Het lek is vrijdag in de avonduren en zaterdag overdag gerepareerd. Hiervoor zijn meerdere tankwagens op de installatie geweest waarbij voor sommige bewoners een constant bromgeluid te horen is geweest. We willen via deze weg onze excuses aanbieden voor de overlast.

Opruimen glycol

Het warmwatersysteem bevat naast water ook glycol, dat dient als antivriesmiddel. Het mengsel van water en glycol is tijdens de lekkage in de grond terecht gekomen. Omdat glycol een bodemvervuilende stof is, gaan we zo spoedig mogelijk aan de slag met het opruimen van de glycol en het schoonmaken van de bodem. We zullen hiervoor de leiding waaruit het mengsel is gelekt opgraven en alle grond waarin glycol wordt aangetroffen reinigen. Ook wordt het grondwater rond het lek opgepompt, gecontroleerd en zo nodig schoongemaakt. De toezichthouder op onze activiteiten Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de gemeente Veendam en het Waterschap Aa en Hunze zijn hierover geïnformeerd.

Omgeving

Hoewel de vervuiling binnen de hekken heeft plaatsgevonden en er geen gevaar is voor de directe omgeving, worden de directe buren in Ommelanderwijk en Zuidwending vandaag respectievelijk donderdag per brief geïnformeerd over de lekkage en de te nemen stappen. We vinden het enerzijds passen bij de relatie die we als buren met elkaar hebben en vragen hen anderzijds begrip voor de mogelijke overlast rond de komende werkzaamheden. Zo mogelijk starten we na de kerstdagen vanaf 27 december met de opruimwerkzaamheden. We hopen dat de werkzaamheden niet tot overlast leiden. Mocht u onverhoopt hinder ondervinden, schroom niet en neem contact op via telefoonnummer: 0598 – 315 000 of vul dit formulier in.

Meer nieuws