SNUBBING, wat is dat nou weer?

Geplaatst op: 17 aug 2010

In de watersport betekent het Engelse woord "snubbing" het sterk afremmen van een boot door de landvast om een paal heen te slaan en gecontroleerd te laten slippen. En hiermee is aardig aangegeven wat we in de caverne wereld met "snubbing" bedoelen.

Ter toelichting het volgende: in de afgelopen drie maanden hebben we bij de eerste twee cavernes de aanwezige pekel er met gas uitgedrukt via een pekelverwijderingsbuis, die tot op de bodem van de caverne hangt. Zie eventuele eerdere berichtgeving. De caverne staat inmiddels vol met gas, onder een druk van ruim 150 bar, maar de pekelverwijderingsbuis hangt er nog in. En die willen we er uit hebben, voordat we de cavernes gaan inzetten voor reguliere bedrijfsvoering.

Zo'n 1500 meter lange buis weegt ruim 50 ton, terwijl de gasdruk de buis naar boven probeert te drukken met ruim 30 ton. Het gewicht van de buis "wint" vooralsnog, en je moet de buis goed vasthouden zodat hij niet naar beneden valt. Maar elke keer als je de buis - via een afdichtings- en sluizensysteem - een stukje naar boven trekt, en dat stuk buis verwijdert, neemt het gewicht af. En zodra het "balance point" is gepasseerd (de firma Balance Point Control uit Emmen voert deze klus uit) wint de opwaartse gasdruk het van het steeds minder wordende gewicht, en moet je de buis dus heel goed tegenhouden! 

Afgelopen week heeft BPC de "snubbing unit" die hiervoor nodig is, opgebouwd. Een gevaarte van ruim 25 meter hoog, met allerlei voorzieningen om één en ander gecontroleerd en veilig te laten verlopen.

Op maandag 16 augustus is de "snubbing operatie" gestart, en deze zal enkele dagen in beslag nemen. Direct daarna zal ook de buis uit de tweede met gas gevulde caverne worden getrokken. Eind van dit jaar, als ook de derde en vierde caverne met gas gevuld zijn, zal deze bijzondere operatie nogmaals worden herhaald.
 

Meer nieuws