Start 24 uurs werkzaamheden: 16 april 2018

Geplaatst op: 09 apr 2018

Om nog beter in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar flexibiliteit in de gaslevering, worden er aanpassingen gedaan op de bestaande installatie van de aardgasbuffer en wordt er een extra caverne in gebruik genomen. Hierdoor is er én meer opslagvolume beschikbaar én kan er beter gebruik worden gemaakt van de snelle injectie- en uitzendcapaciteit van de aardgasbuffer.

In januari is Akzo Nobel gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van een tweede boorgat naar caverne A1. Tijdens de bijpraatsessies in 2017 hebben we aangegeven dat we tweemaal gedurende enkele aaneengesloten weken 24 uur per dag zullen werken. De eerste periode start binnenkort. Vanaf 16 april 2018 wordt een boortoren opgebouwd waarmee we een tweede boorgat naar de caverne zullen aanleggen. Het opbouwen van de toren, het maken van het boorgat en het afbreken van de toren neemt zo’n tien weken in beslag en duurt tot eind juni. Naar verwachting zal in september 2019 de tweede periode starten waarin werkzaamheden 24 uur per dag zullen duren. Meer informatie over het project vindt u op deze pagina.

Overlast en contact

Zoutcaverne A1 ligt het dichtst bij de N366 en het verst van de bebouwing van Ommelanderwijk en Zuidwending. De kans op overlast is hierdoor gering en we zullen er alles aan doen deze zo veel mogelijk te beperken. Wanneer u overlast ervaart, raden we u aan om u bij ons te melden zodat we deze z.s.m. kunnen oplossen.

Meer nieuws