TAQA, Eneco Gasspeicher en Gasunie Zuidwending richten Vereniging Gasopslag Nederland op

Geplaatst op: 27 sep 2011

TAQA, Eneco Gasspeicher en Gasunie Zuidwending hebben de Vereniging Gasopslag Nederland opgericht. Gasopslag Nederland stelt zich ten doel gezamenlijk de standpunten van de leden over gasopslag naar voren te brengen in de discussies rond de Nederlandse gaswetgeving. Ook wil Gasopslag Nederland de dialoog tussen de overheid, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), relevante Europese instituten en anderen belanghebbenden bij de ontwikkeling van de Nederlandse gasinfrastructuur bevorderen.

Toetreding tot Gasopslag Nederland staat open voor alle gasopslagen die een aansluitovereenkomst hebben met de beheerder van het landelijke gastransportnet (GTS). Het betreft opslag van gasvormig aardgas en niet van CO2 of LNG. Gasopslag Nederland zal optreden als representatieve organisatie en in een vroeg stadium standpunten uitwisselen met onder meer de NMa, Gas Transport Services (GTS) en beleidsmakers. Tevens wil Gasopslag Nederland samenwerken met andere organisaties als Gas Storage Europe (GSE).

De flexibiliteit van de aardgasproductie in Nederland gaat hard achteruit. De natuurlijke reserve neemt af en de aanvoerroutes van gas, zowel LNG en als via transportleidingen, worden langer, terwijl het aanbod toeneemt van hernieuwbare energiebronnen die de flexibele ondersteuning nodig hebben die aardgas kan bieden. Om de flexibiliteit en zekerheid van gasleveranties in ons land en daarmee een goed functionerende gasmarkt te kunnen blijven waarborgen, is voldoende gasopslagcapaciteit van groot belang. En dat belang zal voor de energievoorziening van Nederland alleen maar groter worden.

Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter van Gasopslag Nederland: “TAQA wil een belangrijke bijdrage leveren aan de Noordwest-Europese gasrotonde in Nederland. Ondanks verbeteringen in de afgelopen tien jaar zijn er nog steeds significante obstakels voor gasopslag in Nederland. Gasopslag Nederland maakt het voor ontwikkelaars en beheerders mogelijk om met één stem te spreken en samen een gunstig klimaat te realiseren voor nieuwe en bestaande gasopslagen. Samen met onze leden willen we zorgen dat voorspelbare regelgeving, vergunningsprocedures en een gelijk speelveld in Nederland en Europa hoog op de agenda komen van Europese en Nederlandse overheden en toezichthouders.

Piet Frints, penningmeester: “Eneco vindt de combinatie van gascentrales en gasopslagen zeer belangrijk als katalysator voor duurzame energie. Wind- en zonnevermogen zijn immers niet op commando beschikbaar, en dan is elektriciteit uit flexibel gas onmisbaar. Gasopslag zoals ons project Eneco Gasspeicher is tevens belangrijk voor betrouwbare gaslevering tijdens koude winterdagen. Eneco Gasspeicher wil dus graag het specifieke belang van gasopslag naar voren brengen bij beleidsmakers. De Vereniging Gasopslag Nederland biedt daarvoor een uitstekende mogelijkheid.”

Willem Faber, secretaris: “De extreem flexibele gasopslag van Gasunie Zuidwending is van cruciaal belang voor het opvangen van verschillen binnen de dag tussen gasvraag en gasaanbod. Daarnaast zullen gas en hoog flexibele gasopslag de nodige ondersteuning geven voor wind- en zonne-energie in de duurzame energie-mix van de toekomst. Gasunie Zuidwending en andere gasopslagen nemen de rol van het Groningen-veld over en zijn daarmee een essentiële schakel in de energievoorziening en de gasinfrastructuur van de toekomst. Gasopslag Nederland als representatieve organisatie is dan ook een vanzelfsprekendheid.”

Het bestuur van gasopslag Nederland bestaat uit Jan Willem van Hoogstraten, Managing Director TAQA Energy B.V. (Voorzitter), Piet Frints, Managing Director Eneco Strategic Assets B.V. (Penningmeester) en Willem Faber, Managing Director Gasunie Zuidwending B.V. (Secretaris).

Meer nieuws