Werkzaamheden zaterdag 23 februari

Geplaatst op: 22 feb 2019

In december 2018 hebben we een lekkage geconstateerd in het warmwatersysteem, waarbij glycol (een antivries) weglekte uit het leidingsysteem. We hebben het mengsel van antivries en water in het weekend van 22 december vervangen door zuiver water. In de afgelopen periode hebben we de leiding opgegraven, waarbij het lek is gevonden. We hebben besloten de leiding volledig uit bedrijf te nemen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om tijdelijke, bovengrondse leidingen te leggen. Zaterdag 23 februari 2019 sluiten we deze leidingen aan op het warmwatersysteem.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden gedurende de hele dag. ’s Ochtends zullen er weer vrachtwagens van Reym nodig zijn. In december hebben sommige bewoners overlast ervaren in de vorm van een constant bromgeluid. We kunnen niet uitsluiten dat dit komende zaterdag weer het geval zal zijn. We doen ons best de overlast te beperken.

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden, schroom niet en neem contact op via telefoonnummer: 0598 – 315 000.

Meer nieuws