Zicht op AGBZW: Projecten en BRZO

Geplaatst op: 02 feb 2018

Allereerst wil ik u als lezers van deze rubriek graag het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar dat alweer in volle gang is. Dit nieuwe jaar start ook met een nieuwe groep lezers van deze rubriek via PrachtigPekela.nl. We zijn deze rubriek ooit begonnen in de dorpskrant voor Ommelanderwijk en Zuidwending, ’t Tonckeltje. Inmiddels is deze maandelijks te lezen op: menterwolde.info, parkstadveendam.nl en prachtigpekela.nl. Ook publiceren we de artikelen op onze eigen site agbzw.nl en op het intranet van Gasunie.

Projecten in 2018

Voor de aardgasbuffer staat er heel veel te gebeuren dit jaar. Zo starten we met het uitbreiden van onze opslagcapaciteit voor aardgas door caverne A1 gereed te maken voor gasopslag. Hiervoor is een wijziging van ons opslagplan ingediend bij het bevoegd gezag. Deze vergunningsaanvraag kunt u inzien via onze website: agbzw.nl/a1. Vanaf februari zullen we starten met de voorbereiding en de aanleg van het tweede boorgat naar de caverne. De boorperiode zal naar verwachting begin april starten en circa acht weken duren.

Voor ons waterstof pilotproject HyStock zullen in het eerste kwartaal nog geen zichtbare werkzaamheden plaatsvinden. Op dit moment lopen ook daar de vergunningsaanvragen die u kunt vinden op de website: agbzw.nl/waterstofproject. Op die pagina zijn onder Downloads ook nieuwe impressies te vinden van de landschappelijke inpassing van de zonnepanelen. De zonnepanelen worden rondom de installatie aan de binnenzijde van de aarden wallen geplaatst.

Resultaten jaarlijkse inspectie

Op 8 november 2017 heeft de jaarlijkse BRZO-inspectie weer plaatsgevonden. BRZO staat voor het Besluit Risico Zware Ongevallen. Het BRZO is de Nederlandse invulling van de Europese Seveso richtlijn. In dit besluit worden strenge veiligheids- en milieueisen gesteld aan bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. In Nederland zijn ruim 400 locaties aangemerkt als BRZO-locatie, waarvan 30 in de provincie Groningen. Aardgasbuffer Zuidwending valt onder dit besluit vanwege de aanwezigheid van een grote hoeveelheid aardgas.

Het inspectieteam, bestaande uit specialisten van Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio Groningen, hebben dit jaar aandacht besteed aan veroudering (ageing) in de breedste zin van het woord en specifiek aandacht gehad voor koel-, bluswater- en geïsoleerde leidingen.

Het inspectieteam heeft zowel mondeling als middels een brief wederom een zeer positieve terugkoppeling gegeven. Nagenoeg alle onderwerpen zijn beoordeeld als ‘goed’. Door het inspectieteam zijn daarnaast drie verbetersuggestie gedaan. Dat is ook meteen de winst van dergelijke inspecties. De kritische inspecteurs houden ons scherp en dagen ons uit om onze prestaties steeds verder te verbeteren.

Mocht u meer willen lezen over dit onderwerp dan kan ik u de website www.brzoplus.nl aanraden; daar verschijnen ook de samenvattingen van de inspectierapporten.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws