Zicht op aardgasbuffer Zuidwending, april 2015

Geplaatst op: 18 mei 2015

Momenteel werken we aan de voorbereiding van een jaarlijkse grote onderhoudsstop van de locatie. Deze stop staat gepland van 8 tot en met 18 juni. Gedurende de stop kunnen onze klanten geen gebruik maken van de aardgasbuffer.

Tijdens de stop voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit die alleen maar kunnen worden uitgevoerd wanneer de installaties buiten bedrijf zijn gesteld.Tegelijkertijd gaan we een groot project uitvoeren, namelijk het vervangen van het ondergrondse hoogspanningstracé van 33kV (33.000 Volt). Dit tracé ligt op het station en bestaat uit 24 kabels met een totale lengte van 4.140 meter.

Spanningsvoorziening

De aardgasbuffer krijgt stroom via het koppelstation van Tennet in Meeden. Er zijn twee kabels aangelegd van elk 100kV (110.000 Volt) tussen Meeden en de aardgasbuffer. De binnenkomende spanning wordt door twee transformatoren omgezet naar 33kV. Vanaf hier gaat de spanning naar de transformatoren van de zes compressoren en naar de twee transformatoren voor de overige bedrijfsvoering. Een dergelijke spanningsvoorziening is genoeg om alle huishoudens in een stad als Groningen dagelijks van stroom te voorzien.

Waarom al zo snel vervangen?

Deze kabels moeten helaas vroegtijdig worden vervangen, omdat de buitenmantels van deze kabels zijn beschadigd tijdens de aanleg. De mantels zijn gemaakt van het relatief zachte PVC (polyvinylchloride) Door de beschadiging bestaat de kans dat er water in de mantel komt waardoor deze sneller achteruit gaan. De nieuwe kabels krijgen een steviger buitenmantel van PE (polyetheen).

Werkzaamheden

Een paar weken voor de aanvang van de stop beginnen we met voorbereidende (graaf)werkzaamheden. Gedurende de stop zullen we 24 uur per dag in drie ploegen werken. We graven dan de oude kabels op en vervangen deze door de nieuwe kabels.

Tijdens de onderhoudsstop zal er daarom meer bedrijvigheid zijn op en rond de locatie. Er zullen meer verkeersbewegingen zijn en er zal licht branden gedurende de nacht. We verwachten geen geluidsoverlast van de werkzaamheden. Mocht u hinder ondervinden, laat het weten.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws