Zicht op aardgasbuffer Zuidwending, april 2016

Geplaatst op: 09 mei 2016

Vanaf maandag 13 juni om 6:00 uur tot en met zaterdag 18 juni om 6:00 uur hebben we de eerste onderhoudsstop van 2016. Op dit moment zijn de voorbereidingen van de onderhoudsstop in volle gang.

Onderhoudsstop

Aardgasbuffer Zuidwending staat het hele jaar 24/7 klaar voor haar klanten. Veel onderhoud kunnen we uitvoeren terwijl de dienstverlening voor klanten gewoon doorgang kan vinden. Dat komt doordat we reserve-eenheden hebben geïnstalleerd. Zo hebben we bijvoorbeeld een extra injectiecompressor. We kunnen dan steeds een compressor onderhouden zonder dat onze klanten daar hinder van ondervinden. Er zijn echter ook onderhoudswerkzaamheden die vereisen dat de installatie tijdelijk uit bedrijf gaat. Per jaar mogen we maximaal tien dagen uit bedrijf.

Tijdens de komende stop gaan we onze veiligheidssytemen testen en metingen in drie cavernes uitvoeren. Ook bieden we TenneT de mogelijkheid om de hoogspanningskabels die onze installatie van stroom voorziet te verleggen vanwege de verdubbeling van de N366.

Cavernemetingen

Tijdens de stop voeren we in drie van de vijf cavernes metingen uit. Dit zijn verplichte periodieke metingen waarmee we bepalen in hoeverre de vorm van de caverne is gewijzigd. De cavernes worden ieder jaar een beetje kleiner door de druk van de omringende grond. Het gas in de caverne vormt hierbij een tegendruk. Dit proces volgen we door periodiek metingen te verrichten. We laten een meetinstrument, sonar, aan een lijn afdalen in de caverne. Het instrument zendt geluidsgolven uit die weerkaatsen tegen de cavernewanden. De tijdsduur kan vervolgens worden omgezet in een afstand zodat een beeld ontstaat van de vorm van de caverne.

Testen van de veiligheidssystemen

Aardgasbuffer Zuidwending beschikt over een uitgebreid arsenaal aan veiligheidssystemen die de installatie automatisch in een veilige toestand kunnen brengen wanneer nodig. Het is van groot belang om periodiek te testen of het beveiligingssysteem naar behoren werkt. In ons dagelijks leven vertrouwt iedereen op veiligheidssystemen. Denk bijvoorbeeld aan de airbag in je auto of de aardlekschakelaar in je meterkast. Pas wanneer je ze test weet je of je erop had kunnen vertrouwen. Een aardlekschakelaar test je eenvoudig door de testknop in te drukken, het advies is om dit maandelijks te doen. Een airbag is een uitdaging… kun je die ook testen zonder dat je een nieuwe airbag moet kopen? Zo’n soort uitdaging hebben we ook op de locatie.
Een belangrijk systeem is het Emergency Shutdown (ESD) systeem. Dit systeem kan de hele installatie (of delen daarvan) automatisch insluiten door de toe- en afvoer van gas af te sluiten. Daarnaast kan deze beveiliging de installatie (of delen daarvan) gasvrij maken door dit gecontroleerd af te blazen. Bij het testen van deze veiligheidssystemen willen we realistisch testen, maar niet daadwerkelijk gas afblazen. De installatie is zo gebouwd dat we deze tests kunnen uitvoeren. Onze klanten kunnen daar hinder van ondervinden en daarom doen we deze test ieder jaar tijdens onze onderhoudsstop.

We hebben nog een aantal weken om de stop voor te bereiden en kijken of we de stop iets in kunnen korten zodat de klanten onze diensten eerder weer tot hun beschikking hebben.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws