Zicht op aardgasbuffer Zuidwending, februari 2016

Geplaatst op: 01 mrt 2016

In mijn bijdrage van maart 2015 heb ik iets verteld over de klanten die EnergyStock heeft. Ik wil u in deze bijdrage iets vertellen over de situatie op de energiemarkt waarin EnergyStock opereert.

Olie- en gasprijzen

De olieprijzen zijn afgelopen maanden flink gedaald, u merkt dit bijvoorbeeld bij de benzinepomp. Wist u dat ook de gasprijzen flink zijn gedaald omdat deze vaak gekoppeld zijn aan de olieprijzen? Dat is voor iedereen goed nieuws omdat onze kosten lager worden.

Energiemarkt

De gasprijzen op de Europese markt worden bepaald door vraag en aanbod. De vraagkant van gas is o.a. afhankelijk van het weer (kou). Een koude winter zorgt voor een stijging en een warme winter voor een daling van de gasprijzen. Verder zijn energiebesparing, economische groei (gebruik in fabrieken) en de inzet van gasgestookte energiecentrales van invloed op de prijsstelling. Bij lage gasprijzen wordt er eerder een beroep gedaan op gasgestookte energiecentrales om stroom te produceren in plaats van op kolencentrales.

Het aanbod van gas in Europa is afhankelijk van de productie van aardgas (bijvoorbeeld in Nederland, Noorwegen en Rusland), het aanbod van vloeibaar gas (LNG) dat via schepen vanuit de hele wereld wordt aangevoerd en de productie van bio-gas (nu nog relatief weinig). Tenslotte zijn alle energieprijzen (olie, gas en stroom) afhankelijk van politieke gebeurtenissen zoals aan- en aftreden van presidenten, (burger)oorlogen, etc. Of van de vraag hoe de wereld omgaat met kolen en andere fossiele brandstoffen en met wind- en zonne-energie? Al met al een tombola van effecten die bepalen wat de gasprijzen doen en ook hoe sterk de gasprijzen van tijd tot tijd verschillen.

Waarde van onze diensten

Prijsschommelingen zijn van belang voor onze handelsdiensten. Klanten kunnen geld verdienen door het gas te kopen en in de berging op te slaan als het goedkoop is en het er weer uit te halen en te verkopen als het duurder is. De laatste jaren zijn er minder prijsschommelingen dan in het begin van ons bestaan. Het is daarom moeilijker geworden om deze diensten kostendekkend aan te bieden. Heel recent zien we de prijsschommelingen weer toenemen. We houden de gasprijzen continu in de gaten en proberen elke kans te pakken.

Ook de energieleveranciers, onze belangrijkste klantengroep, hebben het de afgelopen jaren moeilijk gekregen. Zij proberen op alle mogelijke manieren hun kosten te verlagen. Ze kijken dus ook kritisch naar de diensten die ze bij EnergyStock afnemen.

We geloven dat de bodem is bereikt en dat het de komende jaren weer beter zal gaan. Wij geloven in een maatschappij waar duurzame energie een belangrijke rol gaat spelen. We geloven ook dat er nog meerdere jaren behoefte zal blijven aan de inzet van aardgas voor bijvoorbeeld elektriciteitsproductie wanneer de zon niet schijnt of  de wind niet waait. Daarom blijven onze diensten van belang voor comfort in onze huizen.

Gezonde toekomst

We zullen hard moeten werken om onze diensten rendabel aan de man te brengen.Tegelijkertijd kijken we kritisch naar onze kosten en wegen we goed af waar we onze Euro’s in investeren. Maar daar is helemaal niks mis mee!

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws