Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending, januari 2016

Geplaatst op: 01 feb 2016

Op 30 november en 1 december 2015 heeft de jaarlijkse BRZO-inspectie weer plaatsgevonden op Aardgasbuffer Zuidwending. Net als in 2014 wil ik graag het verloop van deze inspectie en de resultaten aan u terugkoppelen.

BRZO, wat was dat nog maar weer?

BRZO staat voor het Besluit Risico Zware Ongevallen. Het BRZO is de Nederlandse invulling van de Europese Seveso richtlijn. In dit besluit worden strenge veiligheids- en milieueisen gesteld aan bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. In Nederland zijn ruim 400 locaties aangemerkt als BRZO-locatie, waarvan 30 in de provincie Groningen. Aardgasbuffer Zuidwending valt onder dit besluit vanwege de aanwezigheid van een grote hoeveelheid aardgas.

Inspectiedagen

Het inspectieteam bestond uit specialisten van Staatstoezicht op de Mijnen en de Veiligheidsregio Groningen. Het doel van de inspectie is om te controleren of ons bedrijf voldoet aan de eisen die voortkomen uit het BRZO.

De inspecteurs hebben tijdens de inspectie aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Zijn de gevolgen van aardbevingen voor Aardgasbuffer Zuidwending geïdentificeerd en zijn er waar nodig maatregelen genomen?

  • Is er een opleidingssysteem en in hoeverre is dit opleidingssysteem geschikt?

  • Zijn de noodzakelijke beveiligingssystemen, zoals bijvoorbeeld een overdrukbeveiliging, aanwezig en zijn deze geschikt en goed onderhouden?

  • Voldoen het bluswatersysteem en de bluswateropvang aan de hiervoor gestelde eisen?

Daarnaast hebben de inspecteurs een uitgebreide inspectieronde op het terrein uitgevoerd.

Uitstekend resultaat

Het inspectieteam heeft zowel mondeling als middels een brief een zeer positieve terugkoppeling gegeven. Alle onderwerpen zijn beoordeeld als ‘goed’.

Door het inspectieteam is daarnaast nog één verbetersuggestie gedaan. Dat is ook meteen de winst van dergelijke inspecties. De kritische inspecteurs houden ons scherp en dagen ons uit om onze prestaties steeds verder te verbeteren.

Mocht u meer willen lezen over dit onderwerp dan kan ik u de website www.brzoplus.nl aanraden; daar verschijnen ook de samenvattingen van de inspectierapporten.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws