Zicht op aardgasbuffer Zuidwending, juni 2015

Geplaatst op: 30 jun 2015

Net voor de zomervakantie is er op Aardgasbuffer Zuidwending een flink aantal projecten in uitvoering. Twee daarvan heb ik al eerder genoemd, namelijk de uitbreiding van ons hoofdgebouw en het vervangen van de hoogspanningskabels. Ik geef graag een impressie van de werkzaamheden in een fotoverslag.

Uitbreiding hoofdgebouw

Ons hoofdgebouw is al geruime tijd aan de krappe kant voor de dagelijkse bezetting. We hebben daarom besloten om de kleedruimte, de kantine en het aantal werkplekken uit te breiden.

Uitbreiding van de kantine (zuidzijde)
Uitbreiding van de kantine (zuidzijde)
Uitbreiding kleedruimte en werkplekken (noord- en westzijde)
Uitbreiding kleedruimte en werkplekken (noord- en westzijde)


Vervanging hoogspanningskabels
Tussen 8 en 18 juni is de installatie uit bedrijf. Gedurende deze onderhoudsstop vervangen we het 33kV hoogspanningstracé dat bestaat uit 24 kabels met een totale gezamenlijke lengte van 4.140 meter.
 

De 24 nieuwe kabels, op rol geleverd
De 24 nieuwe kabels, op rol geleverd
Een doorsnede van een (oude) kabel
Een doorsnede van een (oude) kabel
Een deel van het tracé, bronbemaling en een zandbed dat al gereed is voor de nieuwe kabels
Een deel van het tracé, bronbemaling en een zandbed dat al gereed is voor de nieuwe kabels
De overige kabels in het tracé zijn netjes vrij gegraven (grotendeels met de hand!) en tijdelijk opgehangen boven het tracé
De overige kabels in het tracé zijn netjes vrij gegraven (grotendeels met de hand!) en tijdelijk opgehangen boven het tracé


Gedurende de stop werken we 24/7 in drie ploegen door om uiterlijk op 18 juni om 6:00 uur ‘s ochtend weer klaar te staan voor onze klanten.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws