Zicht op aardgasbuffer Zuidwending, mei 2014

Geplaatst op: 04 jun 2014

Wellicht valt het u op: de titel van ons maandelijkse item is gewijzigd. Waar het item vorige maand nog ‘Zicht op Gasunie Zuidwending’ heette, heet het voortaan ‘Zicht op Aardgasbuffer Zuidwending’. En dat heeft een reden: we hebben op 20 mei 2014 onze naam gewijzigd van Gasunie Zuidwending in EnergyStock. Toch hebben we er niet voor gekozen om dit item ‘Zicht op EnergyStock’ te noemen. Onze installaties en ondergrondse opslagen staan in de omgeving bekend als de aardgasbuffer. Tijdens de bouwfase hebben we die naam gehanteerd voor de projecten van Gasunie en Nuon. Voor de omgeving willen we deze naam daarom in ere houden.  De naam sluit tenslotte goed aan bij de deze website waarop we informatie voor de omgeving plaatsen: www.agbzw.nl  (AardGasBufferZuidWending.nl).

EnergyStock
Waarom dan een naamswijziging van Gasunie Zuidwending in EnergyStock? We merken dat de klantenkring van onze faciliteiten breder aan het worden is. Bij de start van de opslag begin 2011 waren onze klanten vooral de van oorsprong Nederlandse  energiebedrijven die onze aardgasbuffers gebruikten als tijdelijke opslag om snelle wisselingen in de vraag naar aardgas op te vangen.  Dat is nog steeds zo, maar onder andere door de toename van leveranciers waar u als consument uit kunt kiezen, zijn onze faciliteiten ook in trek geraakt bij internationale energiehandelaren die gas kopen wanneer de prijs laag is en verkopen als de  prijs is gestegen. Daarnaast kunnen de cavernes in Zuidwending in de toekomst een rol spelen bij de overgang naar duurzame energie. Grote windparken op zee die op grote schaal duurzame – en kostbare – elektriciteit produceren, kunnen deze niet altijd kwijt omdat er soms veel meer stroom wordt geproduceerd dan energiegebruikers nodig hebben. Het is technisch mogelijk elektriciteit om te zetten in gasvorm en deze op te slaan in onze buffers. Of andersom: als er te weinig zon is, wordt er onvoldoende elektriciteit opgewekt waardoor een elektriciteitscentrale snel moet bijschakelen. Elektriciteitscentrales die gas als brandstof gebruiken zijn zeer  flexibel in te zetten. Maar dan moeten ze wel a la minute over gas kunnen beschikken.  En dat gas kan dan weer uit onze buffers komen.

Omdat de gasvoorziening zo steeds meer verweven raakt met de wereld van de elektriciteit, hebben we ervoor gekozen om het woord ‘Energy’ in onze naam te stoppen. Die energie heeft in de cavernes de vorm van gas. Leveranciers en handelaren rekenen in megawattuur, voor hen is gas sterk uitwisselbaar met elektriciteit.  ‘Stock’ betekent ‘voorraad’. Vandaar de naam EnergyStock. De naam Gasunie Zuidwending zal langzamerhand van de locatie verdwijnen. De vlag van Gasunie Zuidwending is al vervangen en binnenkort worden de toegangsborden gewijzigd.  De vlag van Gasunie blijft overigens ook op de locatie hangen want er veranderd niets aan het beheer en onderhoud van de installatie; dezelfde Gasunie-medewerkers gaan op de installatie door met hun werk.

Meer informatie: www.energystock.com (Engelstalig)

Epe - Gronau
Nog even iets anders. Bij Epe en Gronau, net over de grens bij Enschede, bevinden zich ook ondergrondse opslagen in zoutlagen. Hier wordt onder meer ruwe olie opgeslagen. Momenteel heeft men er te kampen met ernstige vervuiling van het gebied door olielekkages. Er wordt onderzocht of deze olie uit de caverne afkomstig is (en zo ja, hoe deze de caverne dan verlaat) of dat het met toe- en afvoerleidingen heeft te maken. Het is goed om te weten dat onze cavernes niet te vergelijken zijn met de cavernes in Epe. Onze cavernes zijn van een andere generatie, zeer modern in ontwerp, met andere toegepaste techniek en materialen, nog maar een paar jaar in vol bedrijf. En er zit alleen gas in, geen olie. Wij staan in voor de betrouwbaarheid en veiligheid ervan, hebben daarvoor kosten noch moeite gespaard en waken er zorgvuldig over door monitoring en inspecties. Mochten er naar aanleiding van de berichten over Gronau vragen bij u leven, schroom dan niet contact met mij op te nemen.  Ik leg graag op de installatie of bij u thuis uit hoe de veiligheid van onze ondergrondse opslagen is gewaarborgd. Binnenkort, zo mogelijk voor de zomer, willen we een buurtborrel organiseren waarop we desgewenst ook wel even bij dit onderwerp zullen stilstaan. Maar u hoeft dat niet af te wachten – u bent altijd welkom op onze plant.

 

Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws