Zicht op aardgasbuffer Zuidwending, oktober 2014

Geplaatst op: 27 okt 2014

Op 3 september jongsleden hebben we samen met het brandweerkorps van Pekela een calamiteitenoefening gehouden. Omdat het brandweerkorps vooral uit vrijwilligers bestaat, vond deze oefening in de avond plaats.

Globaal verloop van de oefening

Er was vooraf een scenario  bedacht dat als basis diende voor de oefening: onze Centrale Commando Post (CCP) in Groningen, die 24/7 het gastransportnet van Nederland bestuurt, krijgt een alarm binnen vanaf de Aardgasbuffer Zuidwending. De CCP roept de eerste wacht op. De opgeroepen Installatietechnicus is binnen 30 minuten op de locatie, zoekt in de controlekamer naar de oorzaak van het alarm en besluit vervolgens op de installatie poolshoogte te nemen. Hij wil een gaslekkage verhelpen en raakt daarbij gewond doordat er iets wegschiet en er hete glycol begint te lekken. Hij draagt uit voorzorg een zogenoemde ‘man-down telefoon’ bij zich, die doordat hij stil op de grond ligt, het voorgeprogrammeerde telefoonnummer van de dienstdoende chef belt. De chef besluit een tweede en derde wacht te sturen en ook zelf naar de installatie te gaan. Intussen doet hij een melding naar het alarmnummer 112 omdat er een collega wordt vermist op onze installatie. Terwijl de brandweer ter plaatste komt, escaleert de lekkage tot een brand.

De brandweer besluit het naast de brandhaard gelegen gebouw te koelen. Intussen weten de medewerkers van de aardgasbuffer de lekkage te stoppen door het deel van systeem waarin de brand woedt in te blokken. De betrokken collega wordt gered en er komt een ambulance om hem te verzorgen en naar het ziekenhuis te vervoeren.

Bedrijfshulpverlening

Net als veel bedrijven heeft Aardgasbuffer Zuidwending een team van bedrijfshulpverleners. Alle medewerkers die werkzaam zijn op de aardgasbuffer zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Ze beschikken naast het BHV-certificaat ook over EHBO-diploma’s en veel medewerkers zijn opgeleid tot ademluchtdrager zodat ze de brandweer kunnen ondersteunen als gids. Onze medewerkers zijn daarnaast opgeleid door de Explosieven Opruiming Dienst (EOD) om ook bij eventuele acties van kwaadwillenden adequaat te kunnen handelen en de hulpdiensten kunnen begeleiden.

We oefenen als BHV veelvuldig om getraind te blijven. We organiseren jaarlijks zes themaoefeningen onder begeleiding van een externe firma. We houden jaarlijks minimaal twee calamiteitenoefeningen met de hulpdiensten (één per locatie: Aardgasbuffer Zuidwending en Stikstofbuffer Heiligerlee). En we hebben elk jaar herhalingsopleidingen voor BHV (één dag), EHBO (één dag) en Ademlucht (één dag). Daarnaast staan we in goed contact met de hulpverleningsdiensten en oefenen we situaties met hen. De Veiligheidsregio Groningen werkt er momenteel aan om een aantal scenario’s op de plank te hebben liggen zodat ze in voorkomende gevallen adequaat kan handelen.

Leerzaam

Het geoefende scenario is samen met de brandweer helemaal voorbereid en er zijn voor zowel de brandweer als de medewerkers van de aardgasbuffer extra uitdagende elementen ingebracht. Ook hebben we het niet nagelaten om de ‘Wet van Murphy’ toe te passen, die luidt ‘als er iets fout kan gaan, dan gaat het fout’. We probeerden de oefening zo lang mogelijk te laten duren zodat er maximaal geoefend kon worden en zo ver mogelijk te laten escaleren om er zoveel mogelijk van te leren. In dit scenario moest de eerste opgeroepen wacht wel een beetje worden gestuurd. Nadat hij de lekkage constateerde, besloot hij een tweede wacht op te roepen voor assistentie. In werkelijkheid was het incident dus nooit zover geëscaleerd. De brandweer heeft gevraagd of zij samen met een naburig korps dezelfde oefening nog eens mogen komen doen.  Daar werken we natuurlijk van harte aan mee.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws