Zicht op aardgasbuffer Zuidwending, december 2014

Geplaatst op: 29 dec 2014

Op 26 en 27 november hebben de zogenoemde BRZO-inspectie plaatsgevonden op Aardgasbuffer Zuidwending. BRZO staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. Graag wil ik dieper ingaan op het BRZO en het verloop van de inspectie bij ons op de locatie.

Seveso

Seveso is een stadje in Noord-Italië, dat bekend is vanwege een chemische ramp in juli 1976. De ramp bij een bedrijf in Seveso had grote gevolgen voor de omwonenden. De Europese Unie heeft als reactie hierop de zogenaamde Seveso-richtlijn in het leven geroepen. Bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, vallen onder deze richtlijn. Het Besluit Risico Zware Ongevallen 1999 is de Nederlandse implementatie hiervan.

BRZO in Nederland

In Nederland zijn 398 locaties aangemerkt als BRZO-locatie, waarvan 30 in de provincie Groningen. Veel Gasunie-locaties vallen onder de richtlijn vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden aardgas. Ook Aardgasbuffer Zuidwending is een zogenoemde BRZO-locatie.

Preventiebeleid Zware Ongevallen

BRZO-bedrijven dienen een preventiebeleid te voeren ten aanzien van het voorkomen van zware ongevallen. Dit preventiebeleid bevat een aantal vaste ingrediënten. Ook Gasunie heeft een Preventiebeleid Zware Ongevallen.

Preventie begint met een veilig, duurzaam en integer ontwerp. Gasunie heeft hier jarenlang ervaring mee. We passen nationale en internationale normen toe bij het ontwerpen van onze infrastructuur. Ook hebben we onze eigen Gasunie Technische Standaarden ontwikkeld op basis van onze ervaringen, die hoog staan aangeschreven in de Nederlandse industrie.

Om ongevallen te voorkomen hebben we technische maatregelen genomen zoals: beveiliging van de locatie, brand- en gasdetectie met alarmering, redundantie (dubbele uitvoering) van kritische onderdelen en automatische insluitsystemen voor het inblokken van incidenten. Ook een andere heel belangrijke technische maatregel is ons preventieve onderhoud. Wij wachten niet totdat iets kapot gaat, we houden onze locatie in een topconditie.

Niet iedereen kan zomaar bij ons aan het werk. Ons personeel volgt een uitvoerig opleidingsprogramma met vele verplichte herhalingen. Zo moet een schoolverlater (MBO niveau 4) bijvoorbeeld nog minimaal 2 jaar in opleiding voordat hij zelfstandig werkzaamheden mag uitvoeren op onze locatie.  Iedereen die op onze locatie komt te werken ontvangt iedere dag een werkvergunning. Daarop staat precies omschreven wat de werkzaamheden inhouden, welke risico’s er zijn en  welke veiligheidsmaatregelen er genomen moeten worden.

Een wijziging aan onze locatie doen we weloverwogen, via het ‘Management of Change’ proces. We doorlopen eerst een uitvoerig en gedocumenteerd process, waarbij de voorgestelde wijziging door meerdere specialisten wordt beoordeeld alvorens de wijziging daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Soms worden er ook aanvullende veiligheidsstudies uitgevoerd.

Naast deze voorzorgsmaatregelen zijn er ook beheersmaatregelen voor het geval er toch iets zou gebeuren. Dit zijn bijvoorbeeld onze noodplannen en onze geoefende en goed opgeleide bedrijfshulpverlening. Daarover heb ik in oktober een stuk geschreven. U vindt het terug op onze website www.agbzw.nl.

Toezicht

De overheid houdt toezicht op BRZO-locaties. Voor de Aardgasbuffer wordt dat gedaan door  Staatstoezicht op de Mijnen samen met de Veiligheidsregio Groningen en de Inspectie Sociale Zaken en Werk (voorheen de Arbeidsinspectie). Een afvaardiging van deze partijen is op 26 en 27 november op onze locatie geweest om de uitvoering van ons Preventiebeleid Zware Ongevallen te toetsen.

De inspectie heeft vier van de acht onderdelen van het preventiebeleid getoetst aan de hand van documentstudies, steekproeven en diverse inspecties op de locatie. Ons preventiebeleid zit in onze genen en wij doen iedere dag ons uiterste best. Zo’n inspectie is dan de beoordeling van al onze inspanningen door een team van specialisten. Natuurlijk gaan we voor een tien!

Na deze twee zeer intensieve dagen ontvingen wij een terugkoppeling van het inspectieteam. Het team was erg positief en overweegt de ‘inspectielast’  terug te brengen naar het allerlaagste niveau van één dag per jaar. Een heel mooi compliment voor ons team.

Toezicht zien wij als een goed instrument om ieder jaar weer beter te kunnen presteren. In Nederland ligt de lat hoog en het is onze uitdaging om een voorbeeld te zijn voor andere BRZO-bedrijven.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

 

 

 

 

Meer nieuws