Zicht op aargasbuffer Zuidwending, maart 2015

Geplaatst op: 07 apr 2015

Onlangs realiseerde ik mij dat wij als aardgasbuffer al jaren buurman van u zijn, maar dat u wellicht helemaal niet weet waarmee wij ons geld verdienen. Daar wil ik deze keer graag iets over zeggen.

Twee soorten klanten

De aardgasbuffer van EnergyStock heeft grofweg twee soorten klanten. Enerzijds hebben we klanten die onze buffer gebruiken om snel gas bij te kunnen schakelen wanneer ze korte tijd extra gas nodig hebben of om snel gas te kunnen opslaan. Anderzijds hebben we klanten die geld verdienen met de handel in gas bij wisselende prijzen.

Portfoliomanagement

Toen de aardgasbuffer in 2011 in gebruik werd genomen, was onze belangrijkste functie het zogenoemde balanceren van de in- en verkoop van energiebedrijven. Zij gebruikten onze snelheid en flexibiliteit om de dagelijkse pieken in de vraag op te vangen of om overschotten op te slaan zodat de levering aan huishoudens, kantoren etc. continu in balans blijft. We noemen dat portfoliomanagement. Energieleveranciers weten gemiddeld wat hun klanten (u als eindgebruikers) samen door de dag nodig hebben aan energie. Ze hebben slimme inkopers in dienst die zorgen voor voldoende voorraad. Ze zijn klant van EnergyStock om de vraagwisselingen binnen de dag op te vangen. Ook blijkt er wel eens meer gas nodig te zijn dan van tevoren gedacht, bijvoorbeeld omdat het die dag kouder wordt dan voorspeld. Of er kan op een dag onvoldoende gas aangevoerd worden door een storing in de gasproductie of een aanvoerleiding. De energieleverancier kan dan zijn voorraad gas in onze buffers gebruiken om aan zijn eigen verplichtingen te voldoen.

Handel

In de afgelopen jaren is de Aardgasbuffer Zuidwending steeds meer ontdekt door handelaren in energie. Vergelijk het met de beurs waar aandelen gekocht worden wanneer de koers laag is en verkocht bij een hoge koers. Zo zijn er ook partijen die gas kopen wanneer de prijs laag is, bijvoorbeeld in het weekend, om het te verkopen wanneer de prijs hoger is, bijvoorbeeld op werkdagen. In Nederland vindt deze gashandel plaats op een marktplaats, die TTF heet. Deze handelaren gebruiken de aardgasbuffer om het gas tijdelijk op te slaan wanneer de prijzen laag zijn en gas te leveren wanneer de prijzen hoog zijn.

Verkoop

EnergyStock heeft bij de bouw van de buffer een aantal langjarige contracten gesloten met energiebedrijven die de buffer gebruiken voor portfoliomanagement. Die contracten maakten het mogelijk de investering in de installatie en cavernes te doen. De capaciteit die over was en de capaciteit die sindsdien is gecreëerd met de bouw van de vijfde caverne wordt enerzijds direct verkocht aan klanten, anderzijds op veilingen, waarvan er gemiddeld twee per jaar plaatsvinden. Op de veiling biedt EnergyStock voor beide soorten klanten producten aan. Begin maart werd er weer zo’n veiling gehouden, waarbij vrijwel alle capaciteit voor 2015 werd verkocht.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws