Zicht op AGBZW: BRZO inspectie en uitbreiding Zuidbroek

Geplaatst op: 19 dec 2018

In deze editie wil ik naast een terugblik op de BRZO inspectie van locatie Zuidwending ook een inkijk geven in een andere locatie in de omgeving. Ons team beheert en onderhoudt naast locatie Zuidwending ook de stikstofinstallatie in Zuidbroek en de ondergrondse stikstofcaverne in Heiligerlee. Locatie Zuidbroek wordt de komende jaren flink uitgebreid.

BRZO inspectie

Afgelopen maand zijn we door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de veiligheidsregio Groningen bezocht voor de inspectie in het kader van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Ditmaal stond o.a. het thema langdurige stroomuitval centraal. EnergyStock heeft voorzieningen om in geval van een stroomuitval nog minstens 72 uur gas te kunnen leveren aan het transportnet.

We hebben het goed voor elkaar, maar ook tijdens deze inspectie zijn er een paar zaken gevonden die nog beter kunnen. Deze gaan we de komende maanden aanpakken. We kijken alweer uit naar de volgende.

Uitbreiding stikstofinstallatie Zuidbroek

De regering heeft besloten de winning van het Slochteren gasveld (“Groningengas”) de komende jaren zoveel mogelijk te verlagen en vanaf 2030 helemaal geen gas meer uit het veld te halen. Gasunie heeft opdracht gekregen om haar stikstofinstallatie Zuidbroek uit te breiden. Deze installatie haalt stikstof uit de lucht en mengt dit met hoogcalorisch gas om Pseudo-Groningengas te maken.

Begin 2022 moet de uitbreiding van onze installatie in Zuidbroek gereed te zijn. Daardoor kan de productie van Groningengas met ca. 7 miljard m3 verlaagd worden.

Hieronder een impressie van de nieuwe installatie. Centraal de nieuwe installatie, het oude deel staat linksonder.

Ten slotte wens ik u fijne feestdagen en een goed 2019 namens het team van Aardgasbuffer Zuidwending (en Zuidbroek)!

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

 

Meer nieuws