Zicht op AGBZW: coördinatoren

Geplaatst op: 29 mrt 2017

Eind vorig jaar is het eerste deel in een serie over de medewerkers op Aardgasbuffer Zuidwending verschenen. Ik heb toen geschreven over onze technici. Deze keer wil ik graag wat vertellen over onze drie coördinatoren. We hebben een Coördinator Operationeel en twee Coördinatoren Onderhoud. Zij zorgen voor de dagelijkse aansturing van de werkzaamheden op locatie.

Coördinator Onderhoud

Er zijn twee coördinatoren onderhoud. Ze hebben elk hun eigen discipline, te weten: Werktuigbouwkunde en Electro & Instrumentatie. Deze onderverdeling hanteren we ook bij onze technici. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Op de aardgasbuffer voeren we ongeveer 50% van het onderhoud zelf uit en de andere 50% laten we uitvoeren door gespecialiseerde externe partijen.

We kennen een aantal verschillende soorten onderhoud. We voeren enerzijds preventief onderhoud uit. Dat is onderhoud dat we met een vaste frequentie (op basis van tijd of draaiuren) uitvoeren. Dit is vergelijkbaar met de onderhoudsbeurt die uw auto iedere 15.000 of 30.000 kilometer ondergaat. Een groot deel van deze onderhoudsbeurt bestaat uit visuele inspecties en metingen om de staat van het onderdeel te beoordelen. We vervangen natuurlijk uitsluitend zaken die daar ook daadwerkelijk aan toe zijn. Dit noemen wij dan ‘werk uit inspectie’. Soms kunnen we dat direct uitvoeren bij de inspectie, soms moeten we het inplannen omdat het onderhoud veel tijd vergt, tijdens een onderhoudsstop moet gebeuren of omdat de benodigde onderdelen moeten worden besteld.

Aan de andere kant hebben we dan nog het zogenaamde correctieve onderhoud. We hebben een storing en die moeten we oplossen. Voor Aardgasbuffer Zuidwending is de verhouding ongeveer: 50% van het onderhoud is preventief, 25% is werk uit inspectie en 25% is correctief.

Coördinator Operationeel

Deze functionaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van de aardgasbuffer en heeft een zeer breed takenpakket. De installatie moet iedere dag beschikbaar zijn voor onze klanten. Deze coördinator zorgt ervoor dat zorgvuldig wordt bepaald wanneer welk installatiedeel uit bedrijf kan voor onderhoud of het verhelpen van storingen. Ook heeft de functionaris de verantwoordelijkheid voor de bediening van de installatie door de operators, en het proces van werkvergunningen en gelijktijdige onderhoudswerkzaamheden terwijl de installatie in bedrijf is.

Ook zorgt deze coördinator voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). Hij zorgt ervoor dat de opleidingen en oefeningen (ook met hulpdiensten) worden verzorgd, de noodplannen up-to-date zijn en alle BHV-benodigdheden beschikbaar zijn en werken wanneer we ze nodig hebben.

Sinds we een gecertificeerde energiemanagement systeem (ISO 50001) hebben is deze functionaris ook Energiecoördinator. Hij neemt de leiding als het gaat om initiatieven rondom energiebewustzijn en energiebesparing op de locatie.

Een laatste belangrijk aandachtsgebied is de coördinatie van wijzigingen op locatie die vaak in de vorm van projecten worden uitgevoerd. Deze functionaris is betrokken vanaf idee tot en met realisatie.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws