Zicht op AGBZW: de toekomst van aardgas

Geplaatst op: 22 feb 2017

‘Weg met aardgas’ en ‘los van gas’ zijn momenteel veelgenoemde kreten in de media. Wat betekent dat voor de Aardgasbuffer? Want daar slaan we immers aardgas op…

Duurzame toekomst

Ook wij geloven dat we steeds meer duurzame energie zullen gaan gebruiken. Dan denken we aan elektriciteit uit zon en wind. Daarnaast zijn er duurzame gassen die net zo te gebruiken zijn als aardgas. Dit zogenoemde ‘groen gas’ produceren we door biomassa, zoals mest, rioolslib of afvalhout te vergisten of vergassen. Fossiele brandstoffen zullen een steeds kleinere rol gaan spelen. Maar, we kunnen helaas niet van de ene op de andere dag de knop omzetten, het zal een transitie zijn van enkele decennia.

Gas op maat

Iedere 1 m3 aardgas bevat evenveel energie als 10 kWh elektriciteit. Een gemiddeld huishouden verbruikt nu 1.500 m3 gas per jaar. Wil je overschakelen naar volledig elektrisch dan betekent dat 15.000 kWh aan extra elektriciteitsverbruik. Dat betekent een flinke uitbreiding van het elektriciteitsnet en/of meer lokale opwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen. En wat te doen als het niet waait en de zon niet schijnt? Aardgas is de schoonste fossiele brandstof en kan overal en altijd beschikbaar worden gemaakt. Daarmee kan het de komende jaren een goede aanvulling op maat zijn. Ik zal een tweetal voorbeelden geven met daarin tevens de rol van de aardgasbuffer.

Elektriciteitscentrales als back-up voor zon en wind

Wanneer de wind waait of de zon schijnt, gaan we steeds meer duurzame elektriciteit opwekken. Op www.energieopwek.nl kunt u zien hoeveel dat nu al is. Er zijn echter ook momenten waarop de wind nauwelijks waait of de zon niet schijnt. Dan is er een tekort aan duurzame elektriciteit. Dit tekort kunnen we opvangen met een elektriciteitscentrale. Dat kan het beste met een gasgestookte centrale omdat deze heel eenvoudig en snel op- en afgeregeld kan worden én omdat op termijn ‘groen gas’ kan worden ingezet. Wanneer de opwekking van duurzame elektriciteit wegvalt moet die centrale dus snel gas geleverd kunnen krijgen om het tekort aan duurzame elektriciteit aan te vullen. De aardgasbuffer kan binnen 15 minuten in die gasvraag voorzien.

Gasveld van Groningen

Verder is de productie van het Groningengas verlaagd vanwege de aardbevingen als gevolg van gaswinning. Er wordt veel gelijkmatiger aardgas gewonnen. We gebruiken echter niet op ieder uur van de dag dezelfde hoeveelheid aardgas. We gebruiken ook meer in de winter dan in de zomer. En we gebruiken in de ochtend en de avond ook meer dan overdag en gedurende de nacht. Vroeger ving het Groningenveld dit op. Met een flexibele en snelle opslag als de onze kun je verschillen tussen vraag en aanbod binnen de dag opvangen. Op een typische winterdag werkt dat zo: we beginnen in de ochtend met uitzenden van gas uit de opslag wanneer iedereen opstaat, de kachel aanzet en gaat douchen. Zodra iedereen naar school of aan het werk is, slaan onze klanten weer gas op om aan het eind van de middag weer uit te zenden zodat iedereen weer thuis komt in een warm huis en kan koken. In de nacht vullen we de aardgasbuffer weer om klaar te zijn voor de volgende dag.

Uit deze voorbeelden blijkt dat Aardgasbuffer Zuidwending steeds belangrijker wordt in de overgang naar een duurzame energievoorziening en bij de teruglopende productie van de winning uit het Groningenveld.

 

Gas-op-maat

Gas-op-maat

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws