Zicht op AGBZW: Festiviteiten & update A1

Geplaatst op: 27 jun 2019

In de laatste editie van het Tonckeltje hebben we op de valreep iets gewijzigd. De kopij voor het maandelijkse artikel was al aangeleverd, toen duidelijk werd dat we bekend mochten maken dat niemand minder dan Zijne Majesteit de Koning ons waterstofpilotproject kwam openen. We hebben de redactie gevraagd dit nieuwtje nog even mee te nemen in het Tonckeltje, maar ik kon daardoor niet al te veel stilstaan bij de festiviteiten die plaatsvinden op het moment dat déze editie van het Tonckeltje uitkomt. Daarom wil ik er nu iets dieper op ingaan. Ook wil ik even de status van het gasopslagproject A1 aanstippen.

Festiviteiten rond ons waterstofproject

Op woensdag 26 juni neemt Zijne Majesteit de Koning onze waterstof pilotinstallatie feestelijk in gebruik. Maar niet alleen de koning is aanwezig: vanuit Japan komt een topman van Toyota. Vanuit de Europese Commissie komt een afvaardiging. Netbeneerders Gasunie en TenneT zijn uiteraard aanwezig. Greenpeace is van de partij. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is aanwezig, net als B&W van Veendam. En niet in de laatste plaats: de dorpscoöperatie Ommelanderwijk.

Op woensdag vieren we de ingebruikname. Op donderdag 27 juni staan we met (inter)nationale gasten stil bij de vraag hoe we de ontwikkeling van duurzame waterstof in de regio en in Nederland kunnen versnellen. We hopen met alle deelnemers te komen tot een concreet Plan van Aanpak om hierin stappen te zetten.

Zaterdag 29 juni houden we een Open Dag voor omwonenden. Driehonderddertig buren hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. In de vorige editie van het Tonckeltje hebben we andere belangstellenden de mogelijkheid gegeven zich in te schrijven via een e-mailadres. Hiervan is volop gebruik gemaakt. De inschrijving is inmiddels gesloten. We hopen er deze zaterdag een mooie dag van te maken, waarin we onze buren alvast een klein stukje van onze duurzame toekomst kunnen laten zien.

Voortgang A1

Naast het waterstofproject werken we ook nog aan de realisatie van een extra gascaverne. We breiden onze gasopslag uit om meer flexibiliteit te kunnen leveren. We spelen een belangrijke rol in het opvangen van de dagelijkse piekvraag. Die rol wordt steeds belangrijker.
In het afgelopen jaar is de nieuwe caverne uitgeloogd, dat betekent dat het de definitieve sigaarvorm heeft gekregen die kenmerkend is voor gasopslag. We hebben dit gedaan door water onderin de caverne te pompen waardoor het zout aan de randen van de caverne oploste. Het zoutwater (pekel) werd met buisleidingen afgevoerd naar Nouryon (voorheen: Akzo Nobel) in Delfzijl. Binnenkort zullen we de buizen, die het uitlogen mogelijk hebben gemaakt, verwijderen uit de caverne. Hiervoor wordt een opstelling boven de caverne geplaatst die de buizen eruit trekt. Vervolgens starten we met de voorbereidingen voor het plaatsen van buizen die gas ín de caverne zullen brengen.  De leiding tussen de caverne en de installatie is inmiddels gelegd zodat we straks gas in de caverne kunnen pompen.

Vakantie

Ten slotte wil ik u vanaf deze plek een fijne vakantie wensen. Het Tonckeltje komt de komende twee maanden niet uit. Onze medewerkers gebruiken deze periode om (met hun gezin) de rust op te zoeken na al het harde werken. Dat wens ik ook u toe.

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws