Zicht op AGBZW: Opening en Open Dag HyStock

Geplaatst op: 29 mei 2019

Deze maand wil ik eens niet terugkijken, maar vooruit. Zoals ik vorige maand aangaf, vordert het waterstofpilotproject HyStock gestaag. Binnenkort gaan we de eerste trailers voor onze klanten vullen met groene waterstof. Uiteraard willen we graag stilstaan bij dit heugelijke moment. Daarom organiseren we eind juni een feestelijke Opening, gevolgd door een Open Dag voor omwonenden.

HyStock

HyStock is de eerste installatie in Nederland waarbij op een schaal van 1 Megawatt (MW) ervaring wordt opgedaan met het omzetten van duurzame elektriciteit in waterstof. Grootschalige productie van waterstof is nodig om de klimaatdoelen van 2050 te halen. We denken dat de aardgasbuffer hierin een belangrijk rol kan spelen. Op termijn willen we waterstof in cavernes opslaan zoals we nu aardgas opslaan.

Elektrolyse zorgt voor groene waterstof

Elektriciteit is moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Er zijn geen accu’s die dat tegen redelijke kosten kunnen op grotere schaal en voor langere tijd. Waterstof is een energiedrager die wel op grote schaal kan worden opgeslagen. Het is, samen met zuurstof, het hoofdbestanddeel van water. Ze zijn van elkaar te scheiden met behulp van (duurzame) elektriciteit in een proces dat elektrolyse wordt genoemd. Op Aardgasbuffer Zuidwending hebben we een elektrolyse-installatie gebouwd die dit doet. Het is momenteel de grootste installatie in zijn soort van Nederland. De groene waterstof die deze installatie oplevert is een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Groene waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit, industrie en elektriciteitslevering.

Opening en Open Dag

Eind juni organiseren we een week met verschillende activiteiten. Zo zal de waterstofinstallatie geopend worden door Zijne Majesteit de Koning. Ook organiseren we een conferentie voor deskundigen en op een zaterdag een Open Dag voor onze buren. Onze buren hebben inmiddels – of zullen op zeer korte termijn – een uitnodiging voor deze Open Dag ontvangen. Door middel van een presentatie, een rondleiding langs de HyStock-installatie en een interactieve informatiemarkt hopen we meer te kunnen vertellen over onze activiteiten en waterstof in z’n algemeenheid. Aangezien we niet teveel bezoekers tegelijk op de installatie kunnen ontvangen, hebben we ervoor gekozen in eerste instantie alleen de directe buren, de raadsleden van Veendam en Pekela en een aantal ondernemers uit te nodigen. Mocht u ook belangstelling hebben voor deelname, laat het dan weten via info@energystock.com, dan plaatsen we u op een reservelijst. Op basis van het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ principe zullen we belangstellenden op de reservelijst in de tweede helft van juni uitnodigen voor de Open Dag.

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages 

Meer nieuws