Zicht op AGBZW: Promotiedagen

Geplaatst op: 29 nov 2017

Halverwege november stond EnergyStock samen met Gasunie New Energy op de Promotiedagen voor het Noordelijk Bedrijfsleven in Martiniplaza in de stad.

Veendam-Pekela-plein

Door de gemeenten Veendam en Pekela waren we gevraagd om op het ‘Veemdam-Pekela-plein’ te laten zien met welke innovatieve zaken wij bezig zijn. En hoewel we onze gasopslag-activiteiten ook steeds blijven aanpassen en vernieuwen, hebben we ons tijdens de Promotiedagen gericht op de waterstofplannen die we hebben voor de locatie in Zuidwending.

Nogmaals het waterstofproject

Gasunie New Energy ontwikkelt nieuwe duurzame energieconcepten en richt zich daarbij ook op waterstof. Zoals eerder gemeld, gaan we op Aardgasbuffer Zuidwending van start met de kleinschalige omzetting van duurzame elektriciteit in waterstof. Dit doen we met behulp van zonnestroom die zal worden opgewekt met nog te plaatsen zonnepanelen. In de nabije toekomst hopen we dat we ook waterstof kunnen opslaan in cavernes, maar daarvoor is het nodig dat er een waterstofketen op gang komt, met hopelijk structurele vraag naar waterstof vanuit de regio.

Promotiedagen

Op de beurs hebben we veel mensen te woord kunnen staan die geïnteresseerd zijn in de toepassing van waterstof. Vertegenwoordigers uit de transportsector, industrie en bouw zijn actief op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen en zien mogelijkheden daartoe met waterstof. Daarnaast kwamen we veel buren tegen die over het algemeen al wel bekend zijn met onze plannen. Tijdens de beurs konden we met behulp van een installatie laten zien hoe je met elektriciteit waterstof genereert. Door te fietsen wekten bezoekers elektriciteit op met behulp van een dynamo die aan de fiets was bevestigd. Deze elektriciteit werd gebruikt om in een elektrolyse-cel water (H2O) te splitsen in waterstof (H) en zuurstof (O). Deze twee gassen werden elk bewaard in een glazen cilinder. Door ze vervolgens samen te voegen in brandstofcel ontstonden er weer elektriciteit en water. De elektriciteit werd gebruikt om twee raceautootjes op te laten rijden. De omzetting naar waterstof was een kleine demonstratie van wat we vanaf de zomer 2018 op grotere schaal gaan doen.

Wat ons betreft was het een succesvol debuut op de Promotiedagen en we zullen zeker overwegen om volgend jaar weer present te zijn.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws