Zicht op AGBZW september 2016: Calamiteitenoefening

Geplaatst op: 04 okt 2016

Op de avond van 14 september jl. heeft er een grootschalige multidisciplinaire calamiteitenoefening plaatsgevonden bij Aardgasbuffer Zuidwending. Wellicht heeft u er iets van meegekregen.

Scenario

De oefening draaide om een scenario waarbij zeer brandbaar methanol uit een voorraadtank op ons terrein stroomde als gevolg van werkzaamheden aan een afsluiter op de tank. Tijdens deze uitstroom ontstond een methanoldamp die over het hoofdgebouw naar het naburige bedrijfsterrein van AkzoNobel waaide. Op beide terreinen waren mensen aan het werk die onwel werden van deze damp. In het scenario werd de aardgastoevoer naar de methanoltank niet afgesloten doordat een afsluiter haperde. Hierdoor ging de uitstroom van methanol na verloop van tijd over in een brand.

Het omgaan met gevaarlijke stoffen in een complexe omgeving was een belangrijk ingrediënt in het scenario waarmee de medewerkers en hulpverleningsdiensten konden oefenen.

De brandweer gaat voor een eerste verkenning het terrein op.
De brandweer gaat voor een eerste verkenning het terrein op.

Multidisciplinaire oefening

Bij deze groots opgezette oefening waren medewerkers betrokken van de Veiligheidsregio Groningen, de brandweer, ambulancedienst, Gasunie, EnergyStock en AkzoNobel. Alle betrokkenen hebben in hun eigen rol kunnen oefenen. Gezamenlijk kregen we de situatie snel onder controle en kregen de slachtoffers medische hulp.

Er waren veel verschillende hulpverleningsinstanties bij de installatie aanwezig.
Er waren veel verschillende hulpverleningsinstanties bij de installatie aanwezig.

Waarom oefenen?

Net als bij het beoefenen van sport moet je frequent trainen om je vaardigheden op peil te houden en/of verder te verbeteren. Zo werkt dat ook voor ons. Omdat Gasunie in haar ruim 50-jarige bestaan nooit te maken heeft gehad met zware ongevallen is het voor ons gelukkig geen dagelijks werk. Om ons toch voor te bereiden op een calamiteit is oefenen de enige manier.

Evalueren

Na afloop is met alle betrokken kort geëvalueerd. We kunnen concluderen dat we goed voorbereid zijn op dergelijke calamiteiten. In de komende periode zullen de evaluaties verder worden uitgewerkt en met elkaar gedeeld. De eventuele acties die hieruit naar voren komen zullen worden opgepakt om een volgende keer nog beter voorbereid te zijn. Wij kijken terug op een geslaagde oefening en blijven ons vooral dagelijks inspannen om ervoor te zorgen dat we dergelijke calamiteiten voorkomen.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws