Zicht op AGBZW: update A1 en HyStock

Geplaatst op: 02 nov 2018

De afgelopen drie edities hebben we steeds collega’s aan u voorgesteld, waaronder mijzelf. Voor mij zijn de afgelopen drie maanden omgevlogen, vele indrukken en vooral veel interactie! Ik kijk met veel plezier terug op de kennismaking met de omwonenden tijdens de jaarlijkse buurt barbecue (en heb nog wat acties meegekregen waar ik zeker op terugkom). Ook de eerste contacten met bijv. Akzo, Waterschap en SodM zijn gelegd. Binnenkort hoop ik ook het college van B&W te mogen ontmoeten.

BHV-oefening i.s.m. brandweer

Vorige maand hadden we onze jaarlijkse BHV-oefening in samenwerking met de brandweer. De eerste oefening betrof een scenario met een gaslekkage vlakbij opslagvaten van diesel en aardgascondensaat. De brandweer was druk bezig met haar aanvalsplan toen er daadwerkelijk een oproep kwam vanaf de meldkamer. Binnen drie minuten was het dienstdoende team vertrokken van onze locatie richting de melding! Het bleek een terechte melding waardoor de fysieke oefening moest worden afgebroken. Tijdens de nabespreking is het scenario doorgesproken en dit leverde weer goede leerpunten op. We gaan binnenkort een nieuwe poging wagen om het fysieke deel te oefenen.  

Ondertussen zijn we druk bezig met het afronden van ons preventieve onderhoudsplan, we zullen er voor zorgen dat alles er weer spik en span bijstaat voor de start van de winterperiode.

In deze editie is het tijd om weer een update te geven over een tweetal projecten, te weten de uitbreiding van de A1 caverne en het waterstofproject genaamd HyStock.

A1 caverne

Akzo is bezig met het uitlogen van de caverne om het geschikt te maken voor het vullen met gas. Volgende maand gaat HAK de flowleiding aanleggen dus u zult weer wat transportbewegingen nabij de caverne zien.

HyStock

Eind september zijn de containers geplaatst, met apparatuur waarmee de waterstof wordt gemaakt en op druk gebracht. De leverancier is op dit moment erg druk met het aansluiten van kabels en leidingen tussen de units en gaat de installatie samen met EnergyStock eind oktober testen en in gebruik nemen. Vanaf dan zal ook de trailer steeds vaker rond gaan rijden om de waterstof naar de afnemers te vervoeren.

Voorbereidende werkzaamheden voor het zonnepark op de dijken zullen op z’n vroegst in november beginnen. De panelen zelf worden begin 2019 geplaatst.

Vooruitblik november

In de novembereditie hoop ik wat meer te kunnen vertellen over de waterstofvrachtauto en dat we gestart zijn met het plaatsen van de zonnepanelen.

Daarnaast is het ook weer tijd voor de jaarlijkse BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) inspectie.  

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws