Zicht op AGBZW: Updates en vooruitkijken

Geplaatst op: 11 mrt 2019

In dit stukje wil ik jullie bijpraten over de glycol-lekkage, het HyStock waterstofproject, de uitbreiding van de cavernes en de aardbeving. Het betreft de stand van zaken op vrijdag 15 februari. Zo nodig zullen we voor de volgende editie van het Tonckeltje updates plaatsen op www.agbzw.nl en via de lokale pers communiceren.

Glycol-lekkage

Direct na de glycol-lekkage in december hebben we het mengsel van antivries en water in het warmwatersysteem vervangen door zuiver water. In de afgelopen periode hebben we de leiding opgegraven, waarbij het lek is gevonden. We hebben besloten de leiding volledig uit bedrijf te nemen. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om tijdelijke, bovengrondse leidingen te leggen.

De verwachting is dat we op zaterdag 23 februari de tijdelijke leidingen aansluiten op het systeem. Hiervoor zullen weer vrachtwagens van Reym nodig zijn, hetgeen de vorige keer, helaas, voor enige overlast heeft gezorgd.

HyStock - Waterstof

De inbedrijfstelling van de electrolyse-installatie loopt voorspoedig, de verwachting is dat we in het tweede kwartaal van 2019 gereed zijn. Dan moeten ook alle zonnepanelen geplaatst zijn. De constructie van de dragers wordt momenteel aangepast zodat de panelen niet weer los kunnen waaien tijdens een storm. In de komende maanden gaat de leverancier met dubbele ploegen aan de slag om de achterstand in te halen die is ontstaan bij de plaatsing. Wij zullen starten met het beplanten van de buitenzijdes van de dijken rond de installatie.

Zesde caverne

Momenteel wordt de leiding gelegd vanaf de gasopslagcaverne in aanbouw naar de installatie. De teelaarde en ondergrond zijn afgegraven en opgeslagen langs de route. De aannemer zal nog enige tijd bezig zijn met het leggen van de leiding. Daarna worden de ondergrond en teelaarde teruggeplaatst.

Aardbeving

Naar aanleiding van de lichte beving van begin januari, hebben we besloten om niet te wachten tot het KNMI eventueel met een exacte plaatsbepaling komt. We hebben een voor dit jaar reeds geplande sonarmeting naar voren gehaald en op 22 en 23 januari laten uitvoeren op cavernes A1, A2 en A4. Met deze meting willen we bepalen of er iets is veranderd aan de wanden of op de bodem van de cavernes Bijvoorbeeld doordat een stuk van de wand is afgebrokkeld en onderin de caverne is gevallen. De metingen hebben aangegeven dat er geen veranderingen zijn opgetreden in de cavernes. Deze resultaten zijn gedeeld met het bevoegd gezag.

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws