Zicht op AGBZW: Updates & Uitverkocht

Geplaatst op: 25 apr 2019

Afgelopen maand was een goede maand. Ik heb veel overleg gevoerd met bevoegde gezagen over de nasleep van de glycol-lekkage. Daarnaast was ik druk met de laatste zaken rondom het HyStock waterstofproject.

Update Glycol-lekkage

Zoals vorige maand aangegeven, is de glycol-lekkage – die in december ontstond – inmiddels volledig verholpen. De grond is echter deels nog verontreinigd en moet worden schoongemaakt. Periodiek worden er monsters van de grond genomen om te kijken of de verontreiniging zich verder verspreidt. Gelukkig blijft de verontreiniging beperkt tot de plek waar de lekkage in het midden van onze installatie plaatsvond. We zijn bezig om een saneringsplan op te stellen. Dat wordt de komende maand ter goedkeuring aangeboden aan het bevoegd gezag.

Update waterstofproject HyStock

Het project vordert gestaag. Zoals u kunt zien, is het aantal geïnstalleerde zonnepanelen rondom de installatie aanzienlijk toegenomen. Ook de werkzaamheden aan de technische installatie – waarmee met duurzame stroom water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof – zijn vrijwel voltooid. We kijken uit naar het moment dat de trailers gevuld kunnen worden met groene waterstof en hun weg kunnen vinden naar tankstations en de industrie.

Belangstelling voor diensten van de gasopslag

In deze periode van het jaar vinden altijd de onderhandelingen plaats met energiebedrijven over het gebruik van de diensten van EnergyStock in het komende jaar. Het commerciële team heeft weer alle beschikbare capaciteit verkocht waarmee klanten gas in de berging kunnen pompen of eruit kunnen halen. Bijna alle klanten van EnergyStock zijn wel bekend bij het grote publiek. Het zijn onder andere de energiemaatschappijen die naar voren komen op de vergelijkingssites van energieleveranciers. Deze partijen kopen een dienst van EnergyStock waarmee ze in kunnen spelen op een verandering in de vraag naar aardgas gedurende een dag. Wordt er bijvoorbeeld meer gas afgenomen dan vooraf verwacht dan hebben ze en flexibele voorraad aardgas bij ons in de berging die ze kunnen aanspreken.

Uit het Slochterenveld in Groningen wordt minder gas gehaald dan tien jaar terug. Ook is de winning meer constant. Waar men vroeger de winning liet afhangen van de vraag naar aardgas, is deze nu gedurende de hele dag gelijk. Omdat het gebruik van aardgas door de dag niet gelijk is, zoeken energieleveranciers naar andere partijen die deze flexibiliteit juist wel kunnen leveren. Dat kan EnergyStock via Aardgasbuffer Zuidwending. We zijn in staat voortdurend te wisselen tussen het pompen van aardgas in de berging en het uit de berging halen van gas.

Ook wordt de flexibiliteit die de aardgasbuffer biedt door energiemaatschappijen gebruikt om gascentrales flexibel in te zetten voor elektriciteitsproductie. Wanneer er onvoldoende stroom kan worden opgewekt door zonnepanelen en windmolens, schakelen energieleveranciers over op centrales voor de opwekking van elektriciteit. Een gasgestookte centrale is snel op te starten wanneer nodig. De back-upfunctie die deze centrales hebben, leidt tot een hogere vraag naar flexibiliteit in de gaslevering. Ook dat is een functie die de aardgasbuffer kan invullen.

Door: Rocco van Dijk | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws