Zicht op AGBZW: Vertrek Joost Hooghiem

Geplaatst op: 25 apr 2018

Vertrek Joost Hooghiem

Inmiddels is het vijf jaar geleden dat ik startte in deze geweldige baan waarin ik verantwoordelijk werd voor onze ondergrondse gasopslagen en onderdeel werd van een fantastisch team. Vanaf 1 mei vervolg ik mijn carrière binnen Gasunie op het hoofdkantoor in Groningen. Ik heb natuurlijk veel zin in deze nieuwe uitdaging, maar ik zal een aantal dingen ook zeker gaan missen.

Als stadjer was ik vijf jaar geleden niet zo bekend in dit deel van de provincie. Ook mijn Gronings was wat stoffig geworden. Ik heb in de afgelopen vijf jaren van dichtbij mee mogen maken hoe de gemeenschap rondom onze installaties met elkaar omgaat en natuurlijk ook met ons als bedrijf. Ik heb veel bewondering gekregen voor jullie saamhorigheid. Ook ben ik iedere maand weer verbaasd wat jullie allemaal organiseren in de omgeving en hoeveel inspanning de vrijwilligers leveren om dit allemaal mogelijk te maken. Jullie houden het met elkaar leefbaar en dat is geweldig om te zien.

Ook heb ik bewondering voor de rationele wijze waarop jullie om zijn gegaan met de komst van de gasopslag en ook met de uitbreidingen die momenteel spelen. In de afgelopen jaren heb ik geprobeerd jullie als omgeving aangesloten te houden bij alles wat er speelt op en rondom de installaties. Door transparant te zijn en jullie tijdig mee te nemen zijn er goede dialogen en relaties ontstaan.

Op dit moment wordt binnen Gasunie een opvolger voor mij gezocht. Zodra er een naam bekend is zullen wij dit aan u kenbaar maken. In de tussentijd blijft het team de installaties natuurlijk gewoon draaiende houden. Via het algemene telefoonnummer en/of het contactformulier op de website kunt u altijd bij hen terecht voor vragen. Natuurlijk blijven we ook in de toekomst met u communiceren en zullen de maandelijkse artikelen blijven verschijnen.

Het is voor mij onmogelijk de mensen met wie ik veel contact heb gehad nog persoonlijk te spreken, maar vanuit dit medium wil ik jullie bedanken voor de samenwerking en het vertrouwen. Ik kijk terug op vijf fantastische jaren als jullie ‘buurman’.

Statusupdate projecten

Over de uitbreiding van de gasopslag met een zesde caverne hebben direct omwonenden, als het goed is, onlangs een brief ontvangen. Op 16 april is de eerste periode gestart waarin we 24/7 zullen werken aan de caverne.

Ten aanzien van het HyStock pilot project, waarin we waterstof gaan produceren met duurzaam opgewekte elektriciteit van eigen zonnepanelen, kunnen wij u melden dat de benodigde vergunningen voor het zonnepark door ons zijn ontvangen. Binnenkort starten wij met het aanpassen van de dijken rondom de installaties om deze geschikt te maken voor plaatsing van de panelen aan de binnenzijde.

Actuele informatie over deze projecten kunt u ook teruglezen op onze website.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws