Zicht op AGBZW: voorjaarsstop

Geplaatst op: 28 jun 2017

Tussen maandag 12 juni 6:00 uur en zaterdag 17 juni 6:00 uur is de voorjaarsstop uitgevoerd. Tijdens deze stop konden onze klanten geen gebruik maken van onze diensten en namen we de installatie uit bedrijf voor onderhouds- en projectactiviteiten die we niet kunnen uitvoeren terwijl de installatie in bedrijf is.

Afsluitervervanging

Sinds het begin van dit jaar werken we aan een groot project waarin we afsluiters vervangen op de locatie. Met een afsluiter kunnen we de gasstroom onderbreken. Ze zijn het beste te vergelijken met kogelkranen. Tijdens de bouw van de installatie zijn vierendertig afsluiters geplaatst met een verkeerd type afdichting (seals). Voor de techneuten: de afsluiters hadden ‘primary metal secondary soft’ seal en dit hadden ‘metal to metal’ seals moeten zijn. Omdat deze afsluiters inwendig niet goed genoeg afdichten, zijn we ze aan het vervangen.

De afsluiters zijn in het systeem gelast en daarom moeten ze er voor de vervanging uit worden gesneden. Het bleek uiteindelijk de goedkoopste oplossing de afsluiters compleet te vervangen in plaats van alleen de afdichting aan te passen. Gedurende de stop hebben we zeven van deze afsluiters vervangen. De overige zevenentwintig zijn  merendeels al vervangen in de weken voor de voorjaarsstop.

Gasklus

Een dergelijke klus noemen we binnen Gasunie een ‘gasklus’. We zijn tijdens de werkzaamheden namelijk aan het snijden, slijpen en lassen aan een installatiedeel waar normaliter aardgas doorheen stroomt.

Het is bij dit soort klussen belangrijk om de leiding waaraan je wilt werken vooraf gasvrij te maken en te houden. We doen dit door stroomopwaarts en stroomafwaarts van de werkplek minimaal twee afsluiters dicht te zetten en de ruimte tussen deze afsluiters open te laten. Mocht er dan gas langs de eerste afsluiter komen dan kan het via dit open punt naar de atmosfeer. Zo voorkomen we een gevaarlijke situatie op de werkplek. Dit noemen we ‘dubbel block en bleed’.

Vervolgens maken we het deel waar we aan willen werken drukloos én vrij van aardgas. We spoelen dit leidingdeel daarbij continu met lucht, dat noemen we ‘airmoven’. Daarnaast meten we continu of er toch niet per ongeluk gas bij onze werkplek in de buurt komt, doordat bijvoorbeeld onze ‘dubbel block en bleed’ barrière om een of andere reden toch gas doorlaat. Een brandwacht die naast de meting staat blijft hier continu toezicht op houden terwijl de aannemer aan het werk is. Een van onze technici is gasklusleider, deze persoon doet de voorbereiding en de aansturing van de gehele klus.

De nieuw ingebouwde afsluiter
De nieuw ingebouwde afsluiter
Gasklus met kraan, lastent en luchtcompressor (voor airmoven)
Gasklus met kraan, lastent en luchtcompressor (voor airmoven)

De onderhoudsstop is keurig volgens plan verlopen en onze klanten konden donderdagavond, eerder dan gepland, alweer van onze diensten gebruik maken.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

 

Meer nieuws