Zicht op AGBZW: waterstof

Geplaatst op: 04 mei 2017

Op 11 april hebben we de bewoners van Ommelanderwijk en Zuidwending in de gelegenheid gesteld met ons bij te praten over de toekomst van Aardgasbuffer Zuidwending. Ongeveer 25 personen maakten hiervan gebruik. We hebben hen in een goede sfeer bijgepraat over twee zaken:

Onze huidige en toekomstige rol

Wij springen dagelijks bij in de pieklevering van aardgas voor het comfort van alle huishoudens. Er is vooral vroeg in de ochtend en aan het begin van de avond veel vraag naar aardgas wanneer de verwarming aanslaat of we gaan douchen. Wanneer er overdag en ’s nachts minder vraag is slaan we weer gas op. Onze rol in de pieklevering en flexibiliteit wordt belangrijker doordat er minder gas uit het Groningenveld wordt geproduceerd. Verder verwachten we een afname van de inzet van kolencentrales en een toenemende inzet van gascentrales, die bijspringen wanneer er onvoldoende duurzame elektriciteit is. We onderzoeken of het nodig is om onze capaciteit te vergroten om de behoefte aan pieklevering en flexibiliteit goed te kunnen blijven bedienen. We hebben de aanwezigen verteld dat we daarvoor in de komende tijd mogelijk een extra caverne in gebruik zullen nemen of aanpassingen moeten doen aan de installatie. 

Waterstofproject

Verder hebben we verteld dat we ons eigen energieverbruik willen verduurzamen door ruim tienduizend zonnepanelen te installeren en dat we tegelijkertijd zonne-energie willen omzetten in waterstof. We zijn van plan 2,4 Megawatt (MW) aan zonnepanelen te plaatsen op de aarden wallen rondom de installatie en boven de parkeerplaatsen aan de voorzijde. Hiervan is 1,4 MW bedoeld voor onze eigen energiebehoefte en 1 MW voor omzetting in waterstof. We willen dit waterstofproject starten om de markt voor groene waterstof te helpen ontwikkelen. We geloven dat groene waterstof in de toekomst een belangrijke energiedrager is in de duurzame energievoorziening. Het kan worden ingezet als brandstof in de mobiliteit/vervoer, als grondstof voor de industrie en voor elektriciteitsopwekking. Duurzame elektriciteit is moeilijk op te slaan. Er is nog geen betaalbare accu die dat op grote schaal betrouwbaar kan. Met waterstof kan dat wel. In de vorm van waterstof kun je duurzame energie bewaren. Het is samen met zuurstof het hoofdbestanddeel van water. Met behulp van duurzame stroom kun je ze eenvoudig scheiden. Dat proces wordt elektrolyse genoemd.

Zuidwending ideale locatie
Noord-Nederland wil zich ontwikkelen tot waterstofeconomie. We hebben windparken op zee, zonne-energie op land, we zijn straks aangesloten op duurzame energie uit Scandinavië en Duitsland. En op de aardgasbuffer hebben we opslagruimte, we zijn aangesloten op het hoogspanningsnet en hoofdgastransportnet, we hebben kennis van opslag en willen onze verantwoordelijkheid nemen om een goede bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Tienduizend zonnepanelen en drie containers
Naast de tienduizend zonnepanelen rond de installatie, plaatsen we drie zeecontainers op de installatie. Eén container bevat de elektrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica, de derde een kleine compressor. Daarmee vullen we de opslagcilinders met waterstof. Deze opslagcilinders zijn mobiel en kunnen vervoerd worden naar afnemers in de mobiliteit en industrie.

We beslissen deze zomer of we dit project daadwerkelijk gaan uitvoeren en willen dan na de zomer van 2018 al operationeel zijn. Mocht u meer willen lezen over het waterstofproject kijkt u dan eens op deze pagina.

Door: Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws