Zicht op Gasunie Zuidwending, januari 2014

Geplaatst op: 16 apr 2014

Sinds januari 2014 plaats ik maandelijks een artikel over het station in ‘Het Tonckeltje’ de dorpskrant voor een aantal plaatsen rondom onze installatie . Daarin vertel ik elke maand iets over de gasopslag en onze werkzaamheden. De betekenis van de titel van dit maandelijkse artikel “Zicht op Gasunie Zuidwending” is tweeledig. U ziet de installatie in het veld liggen (visueel) en door het lezen van deze artikelen krijgt u ook zicht op onze activiteiten (inhoudelijk). Vanaf heden plaatsen we de artikelen ook door op deze website, beginnend bij het item van januari jongstleden. De komende weken  zullen we een inhaalslag maken totdat we eind april aansluiten bij de kopij die dan in ‘Het Tonckeltje’ verschijnt.

Aangezien ik recent gestart ben in mijn huidige functie zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Joost Hooghiem (31), getrouwd met Antje (30) en samen hebben wij een dochter Elin (2). Wij wonen in Groningen en rijden beiden dagelijks voor ons werk richting Veendam. Onze wortels liggen ook in Groningen, wij komen allebei oorspronkelijk uit het Westerkwartier. Sinds 1 maart 2013 ben ik werkzaam als Plant Manager & Hoofd Mijnbouw Installatie van de  ondergrondse opslagen van Gasunie in Zuidwending (gasopslag) en Zuidbroek/Heiligerlee (stikstofopslag). Vanuit mijn functie heb ik de dagelijkse leiding over deze locaties en ben ik verantwoordelijk voor het op een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame wijze opereren van deze installaties.

Werkzaamheden vrijwel afgerond
Op 1 oktober 2013 is het uitbreidingsproject (realisatie van een vijfde caverne en een zesde compressor) succesvol afgerond en tijdig opgeleverd. De komende tijd zullen er geen grote uitbreidingen meer plaatsvinden waardoor het tijdelijke ketenpark (tussen de installatie en de zandwinning) ontmanteld zal worden. Dit is eind januari afgerond.

Daarnaast is de tijdelijke toegangsweg (afrit N366) vervallen en is een nieuwe permanente toegangsweg aangelegd en aangesloten op de Tonckelweg. Ook hier waren begin 2014 nog wat afrondende werkzaamheden.

Beheren van gasvoorraden
Na een drukke periode van projectactiviteiten komen we dan terecht in de zogenaamde beheersfase. Dat wil zeggen dat de focus komt te liggen op het dagelijks opereren en onderhouden van de installaties. De locatie is dan overdag (8:00-16:30)  op werkdagen bemand. De vaste bezetting bestaat uit ongeveer 25 personen. Buiten deze tijden wordt de installatie aangestuurd door de centrale commandopost (CCP) in Groningen.

Onze vijf cavernes zijn momenteel behoorlijk vol, de klanten van de opslag houden waarschijnlijk een strategische voorraad aan voor de winter. Een winter die – op het moment van schrijven – nog op zich laat wachten. De gasopslag is echter geen typische winterberging (zoals bijvoorbeeld de bergingen in Norg en Grijpskerk van de NAM), maar een supersnelle opslag voor het leveren van flexibiliteit op dagbasis. Wij zijn eigenlijk het expansievat van het 15.000 km lange gastransportnetwerk van Gasunie. We vangen de hele dag pieken en dalen op. Maar mocht er een strenge winter komen, dan zullen wij ook een flinke bijdrage leveren aan de gaslevering voor huishoudelijk gebruik.

Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

 

 

Meer nieuws