Zicht op aardgasbuffer Zuidwending, maart 2014

Geplaatst op: 28 apr 2014

De eerste drie weken van maart zijn wij bezig geweest met de uitvoering van een project om onze flowleidingen, de leidingen die de gasbehandelingsinstallatie verbindt met onze cavernes, inwendig te inspecteren. Dat noemen we ‘piggen’. In deze ‘Zicht op Gasunie Zuidwending’ wil ik graag wat meer vertellen over het onderhoudsprogramma van onze leidingen.

Flowleidingen
De leidingen tussen onze vijf cavernes en de gasbehandelingsinstallatie zijn stalen 16 inch leidingen, dat is een diameter van ongeveer 40 centimeter. Deze leidingen bevatten aardgas onder hoge druk, tot maximaal 180 bar. Gasunie doet er alles aan om de veilige ligging van al haar leidingen, dus ook van deze flowleidingen, te waarborgen.

Graafmeldingen
De grootste bedreiging voor een ondergrondse leiding is een partij die graaf- en grondverzet werkzaamheden uitvoert boven of in de buurt van deze leiding. Iedereen die machinaal in de grond gaat ‘roeren’ is wettelijk verplicht een graafmelding in te dienen bij het Kadaster. Wanneer iemand gaat graven in de buurt van Gasunie-leidingen zal Gasunie die werkzaamheden begeleiden om te voorkomen dat de leiding geraakt wordt.

Omdat Gasunie toch merkt dat niet iedereen een graafmelding doet inspecteert zij al haar leidingen, in Nederland toch ruim 12.500 kilometer, vanuit de lucht met een helikopter. Op deze wijze ontdekt ze (voorbereidingen voor) werkzaamheden nabij haar leidingen die niet gemeld zijn via het Kadaster.

Bescherming tegen corrosie
De stalen pijpleidingen zullen corroderen (wegroesten) in de grond wanneer Gasunie daar niets tegen doen. De eerst bescherming is een kunststof (PE of PP) coating. Wanneer deze coating geen beschadigingen bevat zal deze de leiding beschermen tegen corrosie omdat vocht en zuurstof geen kans krijgen bij de leiding te komen. Mochten er toch kleine beschadiging ontstaan in de coating dan hebben de leidingen nog een twee bescherming, kathodische bescherming genoemd. Dit is een vorm van corrosiebestrijding waarbij een kleine negatieve spanning (beschermstroom) op de leiding wordt gezet. Deze negatieve spanning zorgt ervoor dat het corrosieproces zo sterk vertraagd dat deze eigenlijk te verwaarlozen is.

De gele paaltjes die overal in Nederland de gastransportleidingen markeren zijn KB-palen (kathodische bescherming) waarin de aansluitingen zitten voor dit elektrische netwerk dat een negatieve spanning op de leidingen zet.

Piggen
Bovengenoemde maatregelen heeft Gasunie Zuidwending ook genomen. Daarnaast zijn wij momenteel onze leidingen inwendig aan het inspecteren.

Pig is de naam voor het apparaat dat wij door de leidingen sturen.  Het heeft deze naam gekregen omdat het apparaat vroeger het geluid van een varken maakte terwijl deze door de leiding ging. Er zijn vele soorten pigs, wij gebruiken er twee: een raag pig om de leiding schoon te maken en te onderzoeken of er geen obstructies zijn, en een intelligente pig om metingen te verrichten.

We lanceren de pig bijvoorbeeld vanaf de caverne en ontvangen hem vervolgens op de gasbehandelingsinstallatie. Zo’n ‘ritje’ door de leiding duurt ongeveer 15 minuten. De pig heeft daarbij een snelheid van ongeveer 1 tot 2 meter per seconde.

Allereerst gaat er een raag pig door de leiding om eventueel vuil uit de leiding te verwijderen en om te kijken of er geen vernauwingen zijn waarin de intelligente pig vast kan komen te zitten. Vervolgens kan de intelligente pig er doorheen om zijn metingen te verrichten. De intelligente pig verzamelt gegevens met behulp van elektromagnetische sensoren. Na analyse van deze gegevens hebben we een beeld van de rondheid van de leidingen en van de wanddikte van de pijp. Op deze informatie stemmen we ons onderhoudsprogramma af.  Dit is voor ons een zogenaamde 0-meting, omdat onze leidingen nog nieuw zijn.

Bij een dergelijk project zijn ongeveer dertig mensen betrokken in een periode van drie weken, vele van deze mensen huren wij in van gespecialiseerde bedrijven. Een interessant project dat uitgevoerd kon worden onder bijzonder fijne weersomstandigheden.

Gasunie inspecteert jaarlijks enkele honderden kilometers leiding op deze wijze. De inspecties tonen aan dat de leidingen nog voldoende wanddikte hebben en daarmee nog geschikt zijn voor transport van gas onder hoge druk.

Joost Hooghiem | Plant Manager Underground Storages

Meer nieuws