Onze omgeving

We zijn ons bewust van onze omgeving en de impact die wij daarop hebben. Veiligheid, de omgeving en het milieu staan bij ons centraal en zijn geborgd in onze werkwijzen en processen. Aardgasbuffer Zuidwending is een moderne en veilige installatie. Er is gebruik gemaakt van vooraanstaande technieken en materialen bij de bouw van de buffer.

De buffer voldoet aan internationale standaarden. Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op de activiteiten die plaatsvinden op de aardgasbuffer. Daarnaast streven wij ernaar het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Dit bereiken we door te investeren in energiebesparende projecten en de inzet van duurzame energie.

We vinden een goede relatie met onze omgeving en lokale overheid van groot belang. We informeren onze relaties via persoonlijk contact en de website. Tevens ontvangen wij regelmatig bezoek vanuit de omgeving en ver daarbuiten. Maandelijks plaatsen we op deze website een update waarin we inzicht geven in het reilen en zeilen van de installatie.