Projecten

In april, juli en december 2017 heeft EnergyStock, de eigenaar van Aardgasbuffer Zuidwending, drie bijpraatsessies georganiseerd met omwonenden waarin is aangegeven welke belangrijke rol er is weggelegd voor de buffer in de energievoorziening. Enerzijds het toenemende belang van de aardgasbuffer in de afgelopen tijd en in de komende jaren, ook tijdens de energietransitie. De energietransitie is de periode waarin we geleidelijk af willen van fossiele energie en over zullen stappen op duurzame energievormen. Voor de toekomst zien we een noodzakelijke rol voor grootschalige opslag van duurzame energievormen in onze zoutcavernes in een volledig duurzame energievoorziening.

Momenteel werken we aan een project gericht op uitbreiding van de huidige aardgasopslag welke in het najaar van 2020 gereed moet zijn.

Het andere project is in 2019 afgerond en was gericht op de levering en opslag van duurzame energie in periode van de energietransitie en de periode erna. Dit betreft het waterstofproject HyStock.