Capaciteitsuitbreiding

Belang opslagfunctie

De opslagfunctie is van groot belang voor de flexibiliteit in de gasvoorziening, vanwege de sterk variërende vraag naar gas binnen een dag. We zijn goed te vergelijken met het buffervat in een cv-installatie. Er stroomt de hele dag water door de leidingen van de cv. Het buffervat is bedoeld om overschotten op te vangen en tekorten aan te vullen. Zo werkt aardgasbuffer Zuidwending eigenlijk ook. De druk in het Nederlandse gasnet is vrijwel overal gelijk en onze klanten moeten in principe ieder uur van de dag evenveel gas leveren aan het net als ze er vanaf halen. Ze gebruiken dit gas voor levering aan huishoudens en bedrijven voor de warmtevraag, douchen en om op te koken. Wij zijn voor hen het drukvat / expansievat. Het gas dat onze kant op komt, slaan we voor hen tijdelijk op en leveren dat als hun afnemers  extra gas nodig hebben, bijvoorbeeld huishoudens en elektriciteitscentrales in de ochtend en in de avond wanneer de piekvraag naar gas hoog is.

Veranderingen energiegebruik

Het energiegebruik in Nederland gaat veranderen. Wellicht kent u termen als ‘all-electric’, ‘van gas los’ en ‘gas op maat’. Ze geven aan dat we meer duurzaam opgewekte elektriciteit willen gaan gebruiken en minder aardgas. Maar het aanbod van energie uit zon en wind is zeer veranderlijk. Soms waait het nauwelijks of schijnt de zon niet. Elektriciteitscentrales springen dan bij om te zorgen dat u toch voldoende elektriciteit geleverd krijgt thuis. Momenteel leveren onder andere kolencentrales die elektriciteit, maar die zullen we in de energietransitie als eerste sluiten. Gascentrales zullen de rol dan overnemen. Het zal nog tientallen jaren duren voordat we aardgas vervangen hebben door groen gas of andere duurzame opties. Intussen neemt de gaslevering uit Groningen af waardoor het Slochterenveld meer constant wordt bedreven en minder flexibel kan worden ingezet. ‘Vroeger’ leverde dit veld meer gas op piekmomenten en minder op dalmomenten. Flexibiliteit in gaslevering is en blijft dus nog lange tijd belangrijk. Aardgasbuffer Zuidwending kan als drukvat betrouwbare buffercapaciteit leveren en is als enige in de wereld in staat om binnen 15 minuten bij te schakelen of om te schakelen van bijvoorbeeld injectie naar uitzenden van gas. De buffer is daarmee zeer geschikt om de transitie te ondersteunen.

Uitbreiding gasopslagcapaciteit

We hebben onderzocht of het nodig is om onze capaciteit voor opslag uit te breiden. Dat onderzoek wijst uit dat er mogelijk behoefte is aan een extra gascaverne, naast de vijf die reeds in gebruik zijn. Er zijn momenteel twee cavernes (A1 en A5) welke door AkzoNobel worden gebruikt voor het winnen van zout. Deze zijn bijna zo ver uitgeloogd dat ze geschikt zijn voor gasopslag. We hebben er voor gekozen om een van deze cavernes (A1) in gebruik te gaan nemen om de capaciteit van de  gasopslag uit te breiden. We doen voorbereidend werk om toe te werken naar de investeringsbeslissing eind 2017 en om tijdig gereed te kunnen zijn als de extra caverne nodig blijkt te zijn.

 

Proces, planning en vergunningen

In de zomer van 2017 gaat het onderzoek en de voorbereidingen voor uitbreiding van de capaciteit verder zodat we eind 2017 een investeringsbeslissing kunnen nemen. De vergunningen voor het verder uitlogen van caverne en het maken van het boorgat zijn al aanwezig. Deze zijn afgegeven voor alle tien cavernes. Wel dienen nog enkele vergunningen te worden vernieuwd voor enkele aanpassingen van bovengrondse faciliteiten. AkzoNobel zal in juli een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Veendam voor enkele voorbereidende werkzaamheden op de cavernepad. Verder moet het opslagplan van de aardgasbuffer worden vernieuwd: voor deze vernieuwing wordt ook in juli een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken.

  Aanvrager Bevoegd gezag Soort vergunning Aanvraag Doorlooptijd
Bovengrondse bouwwerken cavernepad AkzoNobel Ministerie EZ Omgevingsvergunning augustus 2017 8 + 6 weken *
Aanvraag instemming wijziging opslagplan EnergyStock Ministerie EZ Opslagvergunning 11 juli 2017 43 weken
Installatie cavernepad + flowline + GTI EnergyStock Ministerie EZ Omgevingsvergunning voorjaar 2018 32 weken
Bodem EnergyStock Waterschap Hunze & Aas Onttrekking- en lozingsvergunning voorjaar 2018 18 weken
Aanleg dammen en duikers EnergyStock Waterschap Hunze & Aas Keurontheffing voorjaar 2018 18 weken

* 8 weken aanvraag / 6 weken bezwaar & beroep

 

Conceptplanning

Werkzaamheden

De uitbreiding met een gascaverne doorloopt meerdere fasen. De fase die de meeste tijd inneemt is het uitlogen van de caverne. Hiervoor heeft AkzoNobel de afgelopen jaren zout gewonnen uit de ondergrond door met pekelwater het zout los te weken in de vorm die nodig is voor een gascaverne. Caverne A1 staat momenteel vol pekelwater en is vrijwel gereed voor het ombouwen naar gasopslag. Om de caverne geschikt te maken voor gasopslag, gaan we een extra  boorgat en put maken waarlangs het gas in en uit de caverne kan stromen en zullen we voor de gasopslag de putten gaan voorzien van zogenoemde well-heads. Op onderstaande afbeelding ziet u hoe de zogenoemde cavernepad er nu uitziet en welke vorm het heeft na afronding van de werkzaamheden. Voor het maken van de boorgang zullen we tweemaal een aantal weken achter elkaar 24 uur per dag, zeven dagen per week op de locatie aan het werk zijn. We zullen er alles aan doen de overlast zo veel mogelijk te beperken en raden u aan om u – net als in het verleden – bij ons te melden wanneer u wel overlast ervaart. Wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden, is op dit moment nog niet te zeggen. Eind dit jaar hopen we een investeringsbeslissing te nemen voor het ontwikkelen van een caverne. Mocht die positief zijn dan komen we bij u terug om meer te vertellen over het proces en de planning.