Vergunningen capaciteitsuitbreiding

Na overleg met het bevoegd gezag, het ministerie van Economische Zaken, blijkt dat de reeds afgegeven vergunningen uit 2009 nog voldoen.