Waterstofproject

Voor het eerst in Nederland wordt een installatie opgezet waarbij op een schaal van 1 Megawatt (MW) ervaring wordt opgedaan met de omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit in waterstof. EnergyStock en Gasunie New Energy zijn van plan om hiervoor bij Aardgasbuffer Zuidwending een pilotproject op te starten. Grootschalige productie van groene waterstof is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2050 te halen. In Nederland wordt dit zogenoemde principe van power-to-gas nauwelijks toegepast. We denken dat de aardgasbuffer hierin op termijn een belangrijk rol kan spelen en kan doorgroeien naar een energiehub.

Waarom waterstof?

Elektriciteit is moeilijk op te slaan in grote hoeveelheden. Er zijn nog nauwelijks accu’s die dat tegen redelijke kosten kunnen. Waterstof is een energiedrager die kan worden opgeslagen en die volop beschikbaar is. Het is, samen met zuurstof, het hoofdbestanddeel van water. Ze zijn van elkaar te scheiden met behulp van (duurzame) elektriciteit in een proces dat elektrolyse wordt genoemd. Deze groene waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering.

Wat houdt het in?

Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy zijn van plan bij Aardgasbuffer Zuidwending een demonstratieproject te starten waarmee ervaring kan worden opgedaan met de omzetting van duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof. Op de aarden wallen en de parkeerplaatsen rondom de installatie worden circa 8.500 zonnepanelen geïnstalleerd met een gezamenlijk vermogen van 2,4 MW. Hiervan is 1,4 MW bestemd voor de verduurzaming van de eigen energievoorziening van de installatie. 1 MW zal worden gebruikt om ervaring op te doen met de omzetting van groene stroom in groene waterstof. Daarvoor zullen op de installatie drie zeecontainers worden geplaatst. Zie de voorlopige artist impression hieronder. Eén container bevat een elektrolyser waarmee water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. De tweede bevat de benodigde elektronica en de derde een kleine compressor die vervolgens een van de opslagcilinders vult met waterstof. Met deze zogenoemde tube trailers kan het waterstof worden vervoerd naar afnemers in bijvoorbeeld de mobiliteit en industrie.

 

Waarom hier?

Bij Meeden ligt een verdeelstation van TenneT, een knooppunt in de elektriciteitsvoorziening. Hierlangs kan op termijn duurzame elektriciteit worden aangevoerd, bijvoorbeeld van de windparken boven de Waddeneilanden, een tijdelijk overschot aan windenergie via de Cobra-kabel vanuit Denemarken en overtollige windenergie vanuit de Duitse wind- en zonneparken. Ook ligt er gasinfrastructuur in de omgeving waarlangs waterstof - al of niet gemengd met aardgas - kan worden afgevoerd. Ten slotte heeft EnergyStock vergunningen voor opslag van gas in speciaal daarvoor uitgeloogde sigaarvormige cavernes in de zoutberg die onder Zuidwending ligt. Onderdeel van de pilotfase is om te onderzoeken of waterstof hierin kostenefficiënt kan worden opgeslagen.

Wat merkt de omgeving ervan?

De omgeving zal gedurende de bouwperiode meer verkeersbewegingen zien op de Tonckelweg, Noorderwijkweg en Zoutweg. Ook zal er bedrijvigheid zijn rondom en op de locatie wanneer de aannemer de zonnepanelen en apparatuur installeert. Alle apparatuur komt daarbij binnen de hekken van de installatie te staan. De zonnepanelen worden geplaatst op de binnenzijde van de aarden wallen rondom de installatie en deels binnen de installatie. We verwachten geen hinder in de vorm van geluid of zicht voor de omgeving. Samen met een landschapsarchitect is nagedacht hoe de zonnepanelen het beste kunnen worden ingepast in de omgeving. Het afvoeren van de waterstof in de tube trailers zal plaatsvinden via de Noorderwijkweg en de Tonckelweg.

Hoe wordt de omgeving geïnformeerd?

Omwonenden van de installatie zijn door middel van brieven uitgenodigd voor drie bijpraatsessies rond de ontwikkelingen rondom de aardgasbuffer welke in april, juli en december 2017 hebben plaatsgevonden. De presentaties gegeven op deze bijeenkomsten staan op deze pagina onder Downloads.

Via de dorpskrant het Tonckeltje en deze website worden ze verder geïnformeerd.

 

Overlast

We zullen er alles aan doen de overlast zo veel mogelijk te beperken en raden u aan om u – net als in het verleden – bij ons te melden wanneer u wel overlast ervaart. Denk hierbij aan overlast van licht of geluid of werkverkeer dat niet via de voorgestelde routes (Tonckelweg – Noorderwijkweg) rijdt. U kunt tijdens kantooruren bellen met 0598 – 31 5000. Buiten kantooruren is onze centrale commandopost bereikbaar op 050 – 521 1500.

Proces, planning en vergunningen

In de zomer van 2017 zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals verdere uitwerking van de engineering, de inkoop, vergunningen aanvragen, etc.. De daadwerkelijke plaatsing van de zonnepanelen, elektrolyser, compressor en de installatie van de opslagtanks zal rond de zomer van 2018 gebeuren. We willen de installatie na de zomer van 2018 in gebruik nemen.

Vergunning Aanvrager Bevoegd gezag Soort vergunning Status
Zonnepanelen EnergyStock Ministerie EZK Omgevingsvergunning Verleend
Waterstofconversie EnergyStock Ministerie EZK Omgevingsvergunning In behandeling
 

Planning

Wat levert waterstof ons op?

De belangrijkste afzetmarkt voor groene waterstof is mobiliteit. Auto’s, bussen en treinen kunnen gaan rijden op waterstof. Ook kan waterstof in beperkte mate worden bijgemengd in het gasnet. Samen met betere isolatie van woningen, inzet van groen gas en meer gebruik van duurzame elektriciteit kan dat er voor zorgen dat een groot deel van het gebruik van aardgas kan verduurzamen. Ook kan met behulp van waterstof weer duurzame elektriciteit worden gemaakt op momenten van schaarste. Ten slotte is waterstof een grondstof voor de industrie. De inzet van groene waterstof kan industriële processen verduurzamen.

Feiten & cijfers

  • meer dan 10.000 zonnepanelen over een oppervlak  van 42.000 m2
  • 1 elektrolyser en 1 kleine compressor
  • opslag in tube trailers met een inhoud van 800 kilo waterstof bij max. 300 bar
  • productie van 17 kg waterstof per uur

HyStock: waterstof uit duurzame energie

HyStock: waterstof uit duurzame energie

Rijden op waterstof

Rijden op waterstof